صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 114,017,058,637
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سیدجواد حسینی ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 65,780
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 134,220 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,755,972
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06 سهامی با تقسیم سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,733,307
تاریخ محاسبه NAV: 1395/10/28 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,733,309
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود