صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری مفید 109,746,395,736
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محمدرضا گل دوست 62,803
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 137,197 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,770,946
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06 سهامی با تقسیم سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,747,471
تاریخ محاسبه NAV: 1395/05/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,747,471
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود