صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری مفید 117,677,744,601
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محمدرضا گل دوست 66,194
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 133,806 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,801,346
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06 سهامی با تقسیم سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,777,770
تاریخ محاسبه NAV: 1395/07/09 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,777,771
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود