صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۰,۱۷۳,۷۷۳ ۵۴.۶ % ۱,۰۵۹,۳۲۶ ۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۷۹۸,۶۸۸ ۴.۲۹ % ۹۱۲,۵۲۰ ۴.۹ % ۵,۶۸۷,۹۱۷ ۳۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۰,۱۸۳,۲۳۶ ۵۴.۵۸ % ۱,۰۵۹,۲۴۰ ۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۸۲۱,۹۵۹ ۴.۴۱ % ۹۰۳,۲۵۱ ۴.۸۴ % ۵,۶۸۷,۹۱۷ ۳۰.۴۹ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۹,۹۸۳,۶۲۷ ۵۴.۳۴ % ۱,۰۵۸,۰۹۲ ۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۷۳۸,۸۶۰ ۴.۰۲ % ۹۳۳,۸۷۸ ۵.۰۸ % ۵,۶۶۰,۲۹۳ ۳۰.۸ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱۰,۰۶۸,۳۹۷ ۵۴.۲۹ % ۱,۰۵۸,۷۳۱ ۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۷۴۴,۹۶۶ ۴.۰۲ % ۹۲۹,۹۵۹ ۵.۰۱ % ۵,۷۴۳,۹۳۶ ۳۰.۹۷ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۱۰,۱۴۹,۷۸۸ ۵۵.۰۴ % ۱,۰۵۶,۰۹۴ ۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۷۰۱,۵۴۷ ۳.۸ % ۸۶۸,۲۰۳ ۴.۷۱ % ۵,۶۶۳,۸۶۶ ۳۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۱۰,۱۴۹,۷۸۸ ۵۵.۰۴ % ۱,۰۵۶,۰۰۹ ۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۷۰۱,۵۴۲ ۳.۸ % ۸۶۷,۹۲۸ ۴.۷۱ % ۵,۶۶۳,۸۶۶ ۳۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱۰,۱۴۹,۷۸۸ ۵۵.۰۵ % ۱,۰۵۵,۹۲۴ ۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۷۰۰,۶۱۶ ۳.۸ % ۸۶۷,۶۵۳ ۴.۷۱ % ۵,۶۶۳,۸۶۶ ۳۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۰,۲۰۷,۴۸۳ ۵۵.۲۹ % ۱,۰۵۵,۲۴۳ ۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۶۸۰,۶۲۳ ۳.۶۹ % ۸۵۵,۵۵۴ ۴.۶۳ % ۵,۶۶۵,۱۳۲ ۳۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۰,۳۲۸,۵۰۷ ۵۶.۰۴ % ۱,۱۵۶,۰۰۸ ۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۵۴۴,۷۲۶ ۲.۹۶ % ۷۸۴,۵۶۸ ۴.۲۶ % ۵,۶۱۶,۰۹۵ ۳۰.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱۰,۲۵۰,۵۷۱ ۵۶.۲۹ % ۱,۱۵۵,۴۵۵ ۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۵۵۵,۵۲۹ ۳.۰۵ % ۷۸۶,۸۷۲ ۴.۳۲ % ۵,۴۶۱,۹۴۲ ۲۹.۹۹ % ۰ ۰ %