صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۸۸,۴۶۲,۸۴۸ ۱,۰۰۰ ۸۸,۴۶۲,۸۴۸,۰۰۰ (۱۷.۸۹)
۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۸۸,۳۳۸,۲۱۰ ۵۰۰ ۴۴,۱۶۹,۱۰۵,۰۰۰ ۱۹۷.۶۲
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۸۳,۶۳۲,۶۲۶ ۵۰۰ ۴۱,۸۱۶,۳۱۳,۰۰۰ ۱۶۳.۷۳
۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۸۳,۷۹۳,۵۲۳ ۵۰۰ ۴۱,۸۹۶,۷۶۱,۵۰۰ ۲۴۹.۵۱
۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۸۵,۰۵۰,۴۳۱ ۵۰۰ ۴۲,۵۲۵,۲۱۵,۵۰۰ (۹.۵۳)
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۸۷,۲۲۰,۳۱۵ ۵۰۰ ۴۳,۶۱۰,۱۵۷,۵۰۰ (۵۰.۴۴)
۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۹۱,۴۵۳,۹۹۶ ۵۰۰ ۴۵,۷۲۶,۹۹۸,۰۰۰ ۱۲۵.۱
۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۸۹,۸۸۸,۰۱۴ ۵۰۰ ۴۴,۹۴۴,۰۰۷,۰۰۰ ۱۶.۴
۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۹۴,۲۴۴,۰۹۱ ۵۰۰ ۴۷,۱۲۲,۰۴۵,۵۰۰ (۶۹.۶۱)
۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۹۵,۳۱۰,۱۰۱ ۵۰۰ ۴۷,۶۵۵,۰۵۰,۵۰۰ ۱۲۷,۱۹۵,۷۵۲,۳۵۰,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰