صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۹۱ ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ ۱۲۱,۱۳۲ ۱۰۰ ۱۲,۱۱۳,۲۰۰ ۶۷.۸۱
۹۲ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ ۱۱۶,۹۴۰ ۱۲۴ ۱۴,۴۹۳,۵۴۴ (۳۸.۹)
۹۳ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ ۱۲۷,۴۵۲ ۱۳۴ ۱۷,۰۹۵,۱۳۷ (۴۸.۴۴)
۹۴ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۱۴۳,۰۷۳ ۱۲۸ ۱۸,۲۸۱,۸۶۸ ۱۰۵.۲۹
۹۵ ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ ۱۱۵,۷۲۴ ۲۵۹ ۲۹,۹۵۹,۷۸۶ ۴۸۰.۹۲
۹۶ ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ ۷۴,۰۵۸ ۱۵۱ ۱۱,۲۱۷,۵۶۵ ۲۵۰.۹۳
۹۷ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ ۶۸,۹۰۷ ۱۸۷ ۱۲,۸۹۸,۷۰۱ ۳۰۷.۶۵
۹۸ ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ ۶۲,۹۸۰ ۱۰۰ ۶,۳۱۵,۰۰۵ (۳۴.۰۹)
۹۹ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ ۵۲,۹۹۴ ۱۰۰ ۵,۲۹۹,۴۰۰ ۸۵.۸
۱۰۰ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ ۴۹,۸۵۶ ۱۰۰ ۴,۹۸۵,۶۰۰ ۴۱۴.۸۶