صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۹۱,۲۶۸,۷۲۲ ۵۰۰ ۴۵,۶۳۴,۳۶۱,۰۰۰ ۳۲۸.۴۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۸۸,۵۶۹,۳۱۷ ۵۰۰ ۴۴,۲۸۴,۶۵۸,۵۰۰ (۷۲.۹۹)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۰۸,۰۷۰,۲۹۶ ۵۰۰ ۵۴,۰۳۵,۱۴۸,۰۰۰ (۵۵.۱۴)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۱۹,۵۲۹,۶۵۹ ۵۰۰ ۵۹,۷۶۴,۸۲۹,۵۰۰ (۸۵.۳)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۴۶,۳۲۸,۲۰۰ ۵۰۰ ۷۳,۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲۲۵.۱۷
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۱۱,۷۰۹,۴۷۷ ۳۰۰ ۳۳,۵۱۲,۸۴۳,۱۰۰ ۱۰,۱۶۸.۱
۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۸۰,۲۲۴,۲۲۴ ۳۰۰ ۲۴,۰۶۷,۲۶۷,۲۰۰ ۱۲۰.۸۹
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۷۲,۰۷۶,۱۶۷ ۳۰۰ ۲۱,۶۲۲,۸۵۰,۱۰۰ ۲۴,۸۰۶.۸
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۴۲,۳۴۸,۴۸۱ ۳۰۰ ۱۲,۷۰۴,۵۴۴,۳۰۰ ۱۵.۹۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۳۰۳,۶۸۸ ۳۰۰ ۹۱,۱۰۶,۴۰۰ ۱,۸۶۹.۲۴