صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ۵۵,۷۹۶ ۱۰۰ ۵,۵۷۹,۶۰۰ ۷۳.۰۹
۴۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۵۶,۴۳۳ ۱۰۰ ۵,۶۴۳,۳۰۰ (۴۶.۱۸)
۴۳ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۵۸,۸۲۴ ۱۰۰ ۵,۸۸۲,۴۰۰ ۰.۰۷
۴۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۶۲,۲۸۶ ۱۰۰ ۶,۲۲۸,۶۰۰ (۲۸.۱)
۴۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۶۲,۰۹۲ ۱۰۰ ۶,۲۰۹,۲۰۰ ۴۹.۲۹
۴۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ۶۳,۴۱۶ ۱۰۰ ۶,۳۴۱,۶۰۰ ۷۰.۰۴
۴۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ۶۳,۱۵۴ ۱۰۰ ۶,۳۱۵,۴۰۰ ۵۷.۷۴
۴۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۶۳,۵۴۰ ۱۰۰ ۶,۳۵۴,۰۰۰ ۸۰.۶۳
۴۹ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۶۹,۴۷۲ ۱۰۰ ۶,۹۴۷,۲۰۰ ۳۳.۴۳
۵۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۶۶,۰۵۶ ۱۰۰ ۶,۶۰۵,۶۰۰ ۴۳.۰۷