صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۵۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ ۶۷,۲۴۳ ۱۰۰ ۶,۷۲۴,۳۰۰ ۱۹.۹۶
۵۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۶۲,۴۱۱ ۱۰۰ ۶,۲۴۱,۱۰۰ ۵.۰۷
۵۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ ۶۳,۰۲۳ ۱۰۰ ۶,۳۰۲,۳۰۰ ۲۰.۲۶
۵۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ ۶۵,۹۱۵ ۱۰۰ ۶,۵۹۱,۵۰۰ ۸.۵۹
۵۵ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ ۶۶,۶۶۹ ۱۰۰ ۶,۶۶۶,۹۰۰ ۴۹.۲۳
۵۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۶۶,۵۲۹ ۱۰۰ ۶,۶۵۲,۹۰۰ (۹.۷۳)
۵۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ ۶۶,۶۹۰ ۱۰۰ ۶,۶۶۹,۰۰۰ (۲۳.۱۴)
۵۸ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۶۶,۶۲۰ ۱۰۰ ۶,۶۶۲,۰۰۰ (۷.۲۷)
۵۹ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۶۷,۴۴۹ ۱۰۰ ۶,۷۴۴,۹۰۰ (۱۴.۹)
۶۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۶۷,۷۲۹ ۱۰۰ ۶,۷۷۲,۹۰۰ ۱۹.۲