صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۶۱ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ ۶۶,۴۵۱ ۱۰۰ ۶,۶۴۵,۱۰۰ ۲.۱۹
۶۲ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ ۶۰,۹۸۵ ۱۰۰ ۶,۰۹۸,۵۰۰ ۱.۶۳
۶۳ ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ ۶۲,۳۵۹ ۱۰۰ ۶,۲۳۵,۹۰۰ ۵۳.۶۵
۶۴ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ ۶۷,۴۹۵ ۱۰۰ ۶,۷۴۹,۵۰۰ ۰.۶۳
۶۵ ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ ۶۹,۴۳۷ ۱۰۰ ۶,۹۴۳,۷۰۰ ۲۴.۴۸
۶۶ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ ۷۱,۷۲۸ ۱۰۰ ۷,۱۷۲,۸۰۰ (۳۴.۲۵)
۶۷ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ ۷۲,۳۶۵ ۱۰۰ ۷,۲۳۶,۵۰۰ ۲۷.۹۵
۶۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ ۷۶,۶۸۵ ۱۰۰ ۷,۶۶۸,۵۰۰ ۸۵.۵۸
۶۹ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ ۷۹,۴۰۵ ۱۰۰ ۷,۹۴۰,۵۰۰ ۴۷۰.۸۷
۷۰ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ۷۱,۰۴۲ ۱۰۰ ۷,۱۰۴,۲۰۰ ۲۷.۶