صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۷۱ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ ۷۱,۴۰۴ ۱۰۰ ۷,۱۴۰,۴۰۰ (۲۶.۴۱)
۷۲ ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ ۷۴,۶۶۶ ۱۰۰ ۷,۴۶۶,۶۰۰ ۲۷.۸۲
۷۳ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۷۵,۹۴۷ ۱۰۰ ۷,۵۹۴,۷۰۰ (۳۶.۲۱)
۷۴ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ ۷۴,۲۵۲ ۱۰۰ ۷,۴۲۵,۲۰۰ (۲۸.۳)
۷۵ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ ۷۸,۲۸۵ ۱۰۰ ۷,۸۲۸,۵۰۰ ۱۷.۵۵
۷۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۷۷,۷۲۳ ۱۰۰ ۷,۷۷۲,۳۰۰ ۱۰۱.۹
۷۷ ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ ۷۸,۰۵۰ ۱۰۰ ۷,۸۰۵,۰۰۰ (۱۵.۶۱)
۷۸ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ ۷۹,۰۱۱ ۱۰۰ ۷,۹۰۱,۱۰۰ (۴۹.۹۶)
۷۹ ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ ۷۳,۲۳۱ ۱۰۰ ۷,۳۲۳,۱۰۰ ۳۰۱.۱۴
۸۰ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ ۷۲,۵۴۳ ۱۰۰ ۷,۲۵۴,۳۰۰ ۳.۱۱