صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۸۱ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۷۳,۴۰۶ ۱۰۰ ۷,۳۴۰,۶۰۰ (۲۹.۳)
۸۲ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ۷۷,۳۱۸ ۱۰۰ ۷,۷۳۱,۸۰۰ (۳۳.۱۸)
۸۳ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ ۸۱,۵۸۳ ۱۰۰ ۸,۱۵۸,۳۰۰ (۵۲.۲۸)
۸۴ ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ ۸۰,۰۰۵ ۱۰۰ ۸,۰۰۰,۵۰۰ ۱۲۵.۷۶
۸۵ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ۸۱,۴۹۳ ۱۰۰ ۸,۱۴۹,۳۰۰ ۲۱.۷۳
۸۶ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ ۸۴,۲۵۷ ۱۰۰ ۸,۴۲۵,۷۰۰ (۳۵.۵۶)
۸۷ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ ۹۸,۴۰۲ ۱۰۰ ۹,۸۴۰,۲۰۰ ۵۸.۵۸
۸۸ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ ۹۸,۰۴۹ ۱۰۰ ۹,۸۰۴,۹۰۰ (۲۵.۶۷)
۸۹ ۱۳۹۳/۰۳/۱۵ ۱۰۴,۸۱۳ ۱۰۰ ۱۰,۴۸۱,۳۰۰ (۲۷.۲۱)
۹۰ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ ۱۰۸,۰۵۵ ۱۰۰ ۱۰,۸۰۵,۵۰۰ (۲۱.۷۷)