صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
هزینه‌های صندوق

هزینه های صندوق

 فهرستي ازاس از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند:

رديف عنوان هزينه شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس معادل بیست و پنج در ده هزار(0/0025) وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف 100 میلیون ريال با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 20 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالي با ارايه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه دو درصد از ارزش متوسط روزانه سهام و حق تقدم سهام  تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان مجاز نصاب سرمایه گذاری در   آن ها.
4 کارمزد متولي سالانه دو در هزار (0.002) از متوسط روزانه ارزش خالص داراييهاي صندوق، که حداقل 100 و حداکثر 200 میلیون ریال باشد.
7 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 200 ميليون ريال به ازاي هر سال مالي
8 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل 3 در هزار (0.003) ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.
9 حق پذيرش و عضويت در کانون ها معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براينکه عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد.
10 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

1-    250 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

2-     5.000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه­ گذاری) در هر سال؛

3-     800 ریال بابت هر صدور یا ابطال؛

4-     ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه­ی دارایی­ها

ارزش دارایی­ها به میلیارد ریال

از صفر تا 30.000

از 30.000 تا 50.000

بالای 50.000

ضریب

0.00005

0.00003

0.000001

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود:

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 50,000 ريال براي صدور هر گواهي سرمايه گذاري (در صورتيکه صدور گواهي سرمايه گذاري براي باقيمانده واحدهاي سرمايه گذاري ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمايه گذار تعلق نمي گيرد ) مدير ثبت
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 50,000 ريال براي ابطال هر گواهي سرمايه گذاري 
مدير ثبت