صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ افزایش سود تقسیمی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ تغییر متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ تغییر نصاب- تغییر کارمزد مدیر از محل سیده و گواهی سپرده بانکی-تغییر هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ تغییر متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تغییر مدیر و متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ تغییر حسابرس تغییرات امیدنامه