صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵۸,۸۲۳,۵۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۴۱,۱۷۶,۴۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۸۹۱,۵۰۵,۰۶۰,۳۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۹۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۷۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۷۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۳۱,۹۲۳ ۳۱,۷۱۰ ۳۱,۷۱۰ ۰ ۰ ۱,۱۰۵,۱۴۴,۹۵۰ ۰ ۴۴۶,۳۲۱,۴۲۰ ۶۵۸,۸۲۳,۵۳۰ ۲۰,۸۹۱,۵۰۵,۰۶۰,۳۶۰
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۳۲,۰۶۶ ۳۱,۸۵۲ ۳۱,۸۵۲ ۰ ۰ ۱,۱۰۵,۱۴۴,۹۵۰ ۰ ۴۴۶,۳۲۱,۴۲۰ ۶۵۸,۸۲۳,۵۳۰ ۲۰,۹۸۵,۱۳۱,۰۰۶,۸۶۲
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۳۲,۰۶۷ ۳۱,۸۵۳ ۳۱,۸۵۳ ۰ ۷۲,۶۷۲ ۱,۱۰۵,۱۴۴,۹۵۰ ۵۳,۴۰۸ ۴۴۶,۳۲۱,۴۲۰ ۶۵۸,۸۲۳,۵۳۰ ۲۰,۹۸۵,۶۷۳,۵۵۳,۰۲۲
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۳۲,۰۷۵ ۳۱,۸۶۱ ۳۱,۸۶۱ ۰ ۱۰,۸۷۵ ۱,۱۰۵,۰۷۲,۲۷۸ ۹۳,۰۵۸ ۴۴۶,۲۶۸,۰۱۲ ۶۵۸,۸۰۴,۲۶۶ ۲۰,۹۸۹,۸۵۹,۹۰۸,۰۶۸
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۳۲,۰۹۹ ۳۱,۸۸۴ ۳۱,۸۸۴ ۰ ۲۲,۷۹۰ ۱,۱۰۵,۰۶۱,۴۰۳ ۳۴۳,۰۰۶ ۴۴۶,۱۷۴,۹۵۴ ۶۵۸,۸۸۶,۴۴۹ ۲۱,۰۰۸,۲۵۹,۱۵۹,۵۰۲
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۳۱,۹۵۴ ۳۱,۷۴۰ ۳۱,۷۴۰ ۰ ۲۵,۷۷۰ ۱,۱۰۵,۰۳۸,۶۱۳ ۳۱۶,۹۸۸ ۴۴۵,۸۳۱,۹۴۸ ۶۵۹,۲۰۶,۶۶۵ ۲۰,۹۲۳,۴۱۱,۰۷۰,۵۱۸
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۳۱,۶۷۵ ۳۱,۴۶۳ ۳۱,۴۶۳ ۰ ۲,۴۲۷,۷۱۵ ۱,۱۰۵,۰۱۲,۸۴۳ ۲۳۶,۲۸۸ ۴۴۵,۵۱۴,۹۶۰ ۶۵۹,۴۹۷,۸۸۳ ۲۰,۷۴۹,۷۴۷,۵۰۳,۸۹۹
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۳۱,۶۸۳ ۳۱,۴۷۰ ۳۱,۴۷۰ ۰ ۰ ۱,۱۰۲,۵۸۵,۱۲۸ ۰ ۴۴۵,۲۷۸,۶۷۲ ۶۵۷,۳۰۶,۴۵۶ ۲۰,۶۸۵,۶۴۹,۷۶۳,۳۴۳
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۳۱,۹۴۳ ۳۱,۷۲۸ ۳۱,۷۲۸ ۰ ۰ ۱,۱۰۲,۵۸۵,۱۲۸ ۰ ۴۴۵,۲۷۸,۶۷۲ ۶۵۷,۳۰۶,۴۵۶ ۲۰,۸۵۴,۸۳۷,۷۶۲,۳۵۴
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۳۱,۹۴۴ ۳۱,۷۲۹ ۳۱,۷۲۹ ۰ ۶۳,۶۳۹ ۱,۱۰۲,۵۸۵,۱۲۸ ۲۸۳,۷۳۳ ۴۴۵,۲۷۸,۶۷۲ ۶۵۷,۳۰۶,۴۵۶ ۲۰,۸۵۵,۳۸۳,۸۹۴,۷۸۴
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۳۱,۹۴۵ ۳۱,۷۲۹ ۳۱,۷۲۹ ۰ ۰ ۱,۱۰۲,۵۲۱,۴۸۹ ۰ ۴۴۴,۹۹۴,۹۳۹ ۶۵۷,۵۲۶,۵۵۰ ۲۰,۸۶۲,۹۷۹,۳۷۳,۱۹۵
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۳۲,۰۳۲ ۳۱,۸۱۷ ۳۱,۸۱۷ ۰ ۰ ۱,۱۰۲,۵۲۱,۴۸۹ ۰ ۴۴۴,۹۹۴,۹۳۹ ۶۵۷,۵۲۶,۵۵۰ ۲۰,۹۲۰,۳۸۶,۰۲۶,۱۳۹
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۳۲,۲۳۲ ۳۲,۰۱۷ ۳۲,۰۱۷ ۰ ۰ ۱,۱۰۲,۵۲۱,۴۸۹ ۰ ۴۴۴,۹۹۴,۹۳۹ ۶۵۷,۵۲۶,۵۵۰ ۲۱,۰۵۱,۸۹۱,۳۳۶,۱۳۹
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۳۲,۲۳۳ ۳۲,۰۱۸ ۳۲,۰۱۸ ۰ ۶۹,۰۸۰ ۱,۱۰۲,۵۲۱,۴۸۹ ۳۰۸,۶۵۴ ۴۴۴,۹۹۴,۹۳۹ ۶۵۷,۵۲۶,۵۵۰ ۲۱,۰۵۲,۴۰۷,۹۶۶,۴۲۵
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۳۲,۲۳۴ ۳۲,۰۱۸ ۳۲,۰۱۸ ۰ ۲۹,۳۸۷ ۱,۱۰۲,۴۵۲,۴۰۹ ۵۲,۱۹۰ ۴۴۴,۶۸۶,۲۸۵ ۶۵۷,۷۶۶,۱۲۴ ۲۱,۰۶۰,۵۸۲,۱۱۶,۹۹۲
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۳۲,۳۴۵ ۳۲,۱۲۸ ۳۲,۱۲۸ ۰ ۰ ۱,۱۰۲,۴۲۳,۰۲۲ ۰ ۴۴۴,۶۳۴,۰۹۵ ۶۵۷,۷۸۸,۹۲۷ ۲۱,۱۳۳,۶۲۸,۲۸۰,۰۴۳
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۳۲,۱۹۴ ۳۱,۹۷۹ ۳۱,۹۷۹ ۰ ۰ ۱,۱۰۲,۴۲۳,۰۲۲ ۰ ۴۴۴,۶۳۴,۰۹۵ ۶۵۷,۷۸۸,۹۲۷ ۲۱,۰۳۵,۱۴۳,۲۵۴,۷۴۸
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۳۲,۱۹۵ ۳۱,۹۷۹ ۳۱,۹۷۹ ۰ ۲۲,۱۷۵ ۱,۱۰۲,۴۲۳,۰۲۲ ۹۹,۳۹۲ ۴۴۴,۶۳۴,۰۹۵ ۶۵۷,۷۸۸,۹۲۷ ۲۱,۰۳۵,۶۹۶,۵۹۰,۹۹۴
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۳۲,۱۹۶ ۳۱,۹۸۰ ۳۱,۹۸۰ ۰ ۲۱,۷۶۴ ۱,۱۰۲,۴۰۰,۸۴۷ ۲۲۱,۹۱۲ ۴۴۴,۵۳۴,۷۰۳ ۶۵۷,۸۶۶,۱۴۴ ۲۱,۰۳۸,۷۱۵,۸۲۵,۴۷۷
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۳۱,۹۳۸ ۳۱,۷۲۴ ۳۱,۷۲۴ ۰ ۵۳,۹۲۹ ۱,۱۰۲,۳۷۹,۰۸۳ ۱,۷۷۶,۷۷۰ ۴۴۴,۳۱۲,۷۹۱ ۶۵۸,۰۶۶,۲۹۲ ۲۰,۸۷۶,۵۱۱,۱۸۰,۹۴۶
  مشاهده همه