اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 55,175
تعداد واحدهای باقی مانده: 144,825
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 116,841,470,928
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,144,792
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,117,652
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,117,649
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : سیدجواد حسینی ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 2,144,792 2,117,652 3- 0 296,611 61 241,121 55,175 116,841,470,928
  2 1397/04/25 2,164,660 2,137,461 3- 1 296,611 20 241,060 55,236 118,064,771,188
  3 1397/04/24 2,160,067 2,132,943 2- 0 296,610 99 241,040 55,255 117,855,742,259
  4 1397/04/23 2,176,270 2,148,888 1- 0 296,610 0 240,941 55,354 118,949,562,804
  5 1397/04/22 2,182,701 2,154,992 2- 0 296,610 0 240,941 55,354 119,287,412,066
  6 1397/04/21 2,182,751 2,155,042 2- 0 296,610 72 240,941 55,354 119,290,175,253
  7 1397/04/20 2,185,948 2,157,965 1- 2 296,610 444 240,869 55,426 119,607,381,826
  8 1397/04/19 2,217,446 2,189,218 2- 0 296,608 0 240,425 55,868 122,307,249,098
  9 1397/04/18 2,221,788 2,193,405 1- 0 296,608 5 240,425 55,868 122,541,152,732
  10 1397/04/17 2,221,850 2,193,469 1- 0 296,608 0 240,420 55,873 122,555,708,188
  11 1397/04/16 2,229,180 2,200,657 2 0 296,608 0 240,420 55,873 122,957,296,210
  12 1397/04/15 2,263,667 2,234,764 6 0 296,608 0 240,420 55,873 124,862,988,172
  13 1397/04/15 2,253,667 2,224,764 6 0 296,608 0 240,420 55,873 124,862,988,172
  14 1397/04/14 2,263,737 2,234,835 5 0 296,608 0 240,420 55,873 124,866,919,565
  15 1397/04/13 2,263,808 2,234,905 6 1 296,608 57 240,420 55,873 124,870,855,686
  16 1397/04/12 2,274,056 2,244,717 1 23 296,607 61 240,363 55,929 125,544,803,676
  17 1397/04/11 2,237,514 2,208,719 2- 45 296,584 90 240,302 55,967 123,615,369,200
  18 1397/04/10 2,220,181 2,191,657 3- 0 296,539 0 240,212 56,012 122,759,079,920
  19 1397/04/09 2,275,215 2,245,896 3- 0 296,539 0 240,212 56,012 125,797,111,310
  20 1397/04/08 2,288,451 2,258,943 4- 0 296,539 0 240,212 56,012 126,527,913,883