صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۹,۲۴۴,۱۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳۰,۷۵۵,۸۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵,۷۱۸,۶۴۱,۲۰۲,۰۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷۳,۸۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷۱,۴۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷۱,۴۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ۳۷۳,۸۶۳ ۳۷۱,۴۲۰ ۳۷۱,۴۲۰ ۰ ۰ ۲۷۰,۱۶۸,۳۹۳ ۰ ۲۰۰,۹۲۴,۲۴۰ ۶۹,۲۴۴,۱۵۳ ۲۵,۷۱۸,۶۴۱,۲۰۲,۰۴۵
  ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۳۷۳,۸۶۵ ۳۷۱,۴۲۱ ۳۷۱,۴۲۱ ۰ ۲۹۷,۳۵۰ ۲۷۰,۱۶۸,۳۹۳ ۳۷,۶۴۳ ۲۰۰,۹۲۴,۲۴۰ ۶۹,۲۴۴,۱۵۳ ۲۵,۷۱۸,۷۴۸,۵۱۴,۳۸۵
  ۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۳۷۳,۹۳۲ ۳۷۱,۴۷۹ ۳۷۱,۴۷۹ ۰ ۱۰,۸۰۳ ۲۶۹,۸۷۱,۰۴۳ ۳۶,۶۵۵ ۲۰۰,۸۸۶,۵۹۷ ۶۸,۹۸۴,۴۴۶ ۲۵,۶۲۶,۲۷۹,۲۰۱,۳۶۷
  ۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۳۷۳,۴۹۵ ۳۷۱,۰۴۴ ۳۷۱,۰۴۴ ۰ ۰ ۲۶۹,۸۶۰,۲۴۰ ۰ ۲۰۰,۸۴۹,۹۴۲ ۶۹,۰۱۰,۲۹۸ ۲۵,۶۰۵,۸۳۹,۲۶۱,۷۴۳
  ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۳۷۰,۰۷۵ ۳۶۷,۶۴۸ ۳۶۷,۶۴۸ ۰ ۰ ۲۶۹,۸۶۰,۲۴۰ ۰ ۲۰۰,۸۴۹,۹۴۲ ۶۹,۰۱۰,۲۹۸ ۲۵,۳۷۱,۵۲۱,۲۲۶,۱۶۶
  ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۳۷۲,۰۷۵ ۳۶۹,۶۴۸ ۳۶۹,۶۴۸ ۰ ۰ ۲۶۹,۸۶۰,۲۴۰ ۰ ۲۰۰,۸۴۹,۹۴۲ ۶۹,۰۱۰,۲۹۸ ۲۵,۵۰۹,۵۴۱,۸۲۲,۱۶۶
  ۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۳۷۲,۰۶۸ ۳۶۹,۶۴۱ ۳۶۹,۶۴۱ ۰ ۲۵,۵۲۵ ۲۶۹,۸۶۰,۲۴۰ ۳۲,۷۷۷ ۲۰۰,۸۴۹,۹۴۲ ۶۹,۰۱۰,۲۹۸ ۲۵,۵۰۹,۰۶۳,۷۶۶,۶۸۹
  ۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۳۷۲,۲۰۸ ۳۶۹,۷۸۲ ۳۶۹,۷۸۲ ۰ ۰ ۲۶۹,۸۳۴,۷۱۵ ۰ ۲۰۰,۸۱۷,۱۶۵ ۶۹,۰۱۷,۵۵۰ ۲۵,۵۲۱,۴۲۲,۹۱۴,۷۹۴
  ۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۳۶۹,۵۸۰ ۳۶۷,۱۷۴ ۳۶۷,۱۷۴ ۰ ۰ ۲۶۹,۸۳۴,۷۱۵ ۰ ۲۰۰,۸۱۷,۱۶۵ ۶۹,۰۱۷,۵۵۰ ۲۵,۳۴۱,۴۵۲,۰۷۸,۹۴۸
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۳۶۹,۵۸۵ ۳۶۷,۱۸۰ ۳۶۷,۱۸۰ ۰ ۳۴,۶۴۸ ۲۶۹,۸۳۴,۷۱۵ ۸۲,۴۵۰ ۲۰۰,۸۱۷,۱۶۵ ۶۹,۰۱۷,۵۵۰ ۲۵,۳۴۱,۸۳۳,۷۲۹,۷۱۱
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۳۶۹,۶۰۱ ۳۶۷,۱۹۷ ۳۶۷,۱۹۷ ۰ ۱۹,۱۴۸ ۲۶۹,۸۰۰,۰۶۷ ۳۳,۶۸۸ ۲۰۰,۷۳۴,۷۱۵ ۶۹,۰۶۵,۳۵۲ ۲۵,۳۶۰,۵۸۴,۰۴۷,۳۵۶
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۳۷۲,۱۱۴ ۳۶۹,۶۹۳ ۳۶۹,۶۹۳ ۰ ۳۹,۵۰۴ ۲۶۹,۷۸۰,۹۱۹ ۶۱,۳۱۶ ۲۰۰,۷۰۱,۰۲۷ ۶۹,۰۷۹,۸۹۲ ۲۵,۵۳۸,۳۸۳,۷۶۴,۷۸۶
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۳۶۹,۸۶۲ ۳۶۷,۴۵۰ ۳۶۷,۴۵۰ ۰ ۴۲,۴۴۱ ۲۶۹,۷۴۱,۴۱۵ ۱۴۶,۸۵۷ ۲۰۰,۶۳۹,۷۱۱ ۶۹,۱۰۱,۷۰۴ ۲۵,۳۹۱,۴۰۲,۰۹۱,۷۲۹
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۳۶۶,۸۶۴ ۳۶۴,۴۷۰ ۳۶۴,۴۷۰ ۰ ۳۱,۷۲۱ ۲۶۹,۶۹۸,۹۷۴ ۳۲,۲۱۵ ۲۰۰,۴۹۲,۸۵۴ ۶۹,۲۰۶,۱۲۰ ۲۵,۲۲۳,۵۲۱,۰۹۶,۶۵۹
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۳۷۸,۴۰۱ ۳۷۵,۹۲۶ ۳۷۵,۹۲۶ ۰ ۰ ۲۶۹,۶۶۷,۲۵۳ ۰ ۲۰۰,۴۶۰,۶۳۹ ۶۹,۲۰۶,۶۱۴ ۲۶,۰۱۶,۵۵۲,۴۰۱,۲۶۸
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۳۸۵,۰۷۹ ۳۸۲,۵۵۶ ۳۸۲,۵۵۶ ۰ ۰ ۲۶۹,۶۶۷,۲۵۳ ۰ ۲۰۰,۴۶۰,۶۳۹ ۶۹,۲۰۶,۶۱۴ ۲۶,۴۷۵,۴۲۸,۳۰۱,۵۰۹
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۳۸۵,۰۹۹ ۳۸۲,۵۷۶ ۳۸۲,۵۷۶ ۰ ۱۳۶,۰۹۷ ۲۶۹,۶۶۷,۲۵۳ ۶۶,۰۱۱ ۲۰۰,۴۶۰,۶۳۹ ۶۹,۲۰۶,۶۱۴ ۲۶,۴۷۶,۸۱۲,۳۲۹,۰۳۲
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۳۸۴,۹۸۱ ۳۸۲,۴۵۶ ۳۸۲,۴۵۶ ۰ ۳۱,۱۸۳ ۲۶۹,۵۳۱,۱۵۶ ۴۳,۳۶۰ ۲۰۰,۳۹۴,۶۲۸ ۶۹,۱۳۶,۵۲۸ ۲۶,۴۴۱,۶۶۶,۴۸۹,۹۲۶
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۳۸۳,۹۱۶ ۳۸۱,۴۰۱ ۳۸۱,۴۰۱ ۰ ۶۹,۱۵۹ ۲۶۹,۴۹۹,۹۷۳ ۴۷,۱۲۱ ۲۰۰,۳۵۱,۲۶۸ ۶۹,۱۴۸,۷۰۵ ۲۶,۳۷۳,۳۵۹,۳۶۱,۹۷۰
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۳۷۹,۶۱۶ ۳۷۷,۱۲۶ ۳۷۷,۱۲۶ ۰ ۳۲,۴۴۸ ۲۶۹,۴۳۰,۸۱۴ ۷۳,۲۸۶ ۲۰۰,۳۰۴,۱۴۷ ۶۹,۱۲۶,۶۶۷ ۲۶,۰۶۹,۴۳۰,۷۸۳,۷۲۱
  مشاهده همه