صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵۸,۰۶۶,۲۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۴۱,۹۳۳,۷۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۸۷۶,۵۱۱,۱۸۰,۹۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۹۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۷۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۷۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۳۱,۹۳۸ ۳۱,۷۲۴ ۳۱,۷۲۴ ۰ ۵۳,۹۲۹ ۱,۱۰۲,۳۷۹,۰۸۳ ۱,۷۷۶,۷۷۰ ۴۴۴,۳۱۲,۷۹۱ ۶۵۸,۰۶۶,۲۹۲ ۲۰,۸۷۶,۵۱۱,۱۸۰,۹۴۶
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۳۱,۷۳۴ ۳۱,۵۲۲ ۳۱,۵۲۲ ۰ ۴۸,۷۷۳ ۱,۱۰۲,۳۲۵,۱۵۴ ۷۴۷,۱۸۸ ۴۴۲,۵۳۶,۰۲۱ ۶۵۹,۷۸۹,۱۳۳ ۲۰,۷۹۷,۶۵۹,۶۶۷,۱۷۲
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۳۲,۰۲۶ ۳۱,۸۱۲ ۳۱,۸۱۲ ۰ ۲۸,۵۸۵ ۱,۱۰۲,۲۷۶,۳۸۱ ۱۷۲,۷۹۰ ۴۴۱,۷۸۸,۸۳۳ ۶۶۰,۴۸۷,۵۴۸ ۲۱,۰۱۱,۳۲۹,۵۸۰,۹۵۲
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۳۲,۳۴۵ ۳۲,۱۲۸ ۳۲,۱۲۸ ۰ ۰ ۱,۱۰۲,۲۴۷,۷۹۶ ۰ ۴۴۱,۶۱۶,۰۴۳ ۶۶۰,۶۳۱,۷۵۳ ۲۱,۲۲۴,۶۰۷,۸۰۰,۳۶۵
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۳۲,۵۷۶ ۳۲,۳۵۷ ۳۲,۳۵۷ ۰ ۰ ۱,۱۰۲,۲۴۷,۷۹۶ ۰ ۴۴۱,۶۱۶,۰۴۳ ۶۶۰,۶۳۱,۷۵۳ ۲۱,۳۷۶,۱۵۸,۵۶۷,۴۳۵
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۳۲,۵۷۷ ۳۲,۳۵۸ ۳۲,۳۵۸ ۰ ۰ ۱,۱۰۲,۲۴۷,۷۹۶ ۰ ۴۴۱,۶۱۶,۰۴۳ ۶۶۰,۶۳۱,۷۵۳ ۲۱,۳۷۶,۷۱۵,۵۰۰,۸۹۳
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۳۲,۵۷۷ ۳۲,۳۵۹ ۳۲,۳۵۹ ۰ ۸۳,۸۴۹ ۱,۱۰۲,۲۴۷,۷۹۶ ۱,۱۳۵,۵۸۹ ۴۴۱,۶۱۶,۰۴۳ ۶۶۰,۶۳۱,۷۵۳ ۲۱,۳۷۷,۲۷۲,۸۱۹,۷۶۷
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۳۲,۵۷۹ ۳۲,۳۶۱ ۳۲,۳۶۱ ۰ ۰ ۱,۱۰۲,۱۶۳,۹۴۷ ۰ ۴۴۰,۴۸۰,۴۵۴ ۶۶۱,۶۸۳,۴۹۳ ۲۱,۴۱۲,۵۷۴,۰۳۹,۱۰۴
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۳۲,۵۵۳ ۳۲,۳۳۵ ۳۲,۳۳۵ ۰ ۸۳,۶۳۸ ۱,۱۰۲,۱۶۳,۹۴۷ ۵۰۹,۵۰۱ ۴۴۰,۴۸۰,۴۵۴ ۶۶۱,۶۸۳,۴۹۳ ۲۱,۳۹۵,۲۲۳,۶۵۴,۰۸۸
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۳۲,۵۱۸ ۳۲,۳۰۰ ۳۲,۳۰۰ ۰ ۳۱,۲۶۲ ۱,۱۰۲,۰۸۰,۳۰۹ ۲۱۸,۴۲۳ ۴۳۹,۹۷۰,۹۵۳ ۶۶۲,۱۰۹,۳۵۶ ۲۱,۳۸۶,۲۳۰,۶۶۶,۹۳۱
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۳۳,۶۸۹ ۳۳,۴۶۳ ۳۳,۴۶۳ ۰ ۰ ۱,۱۰۲,۰۴۹,۰۴۷ ۰ ۴۳۹,۷۵۲,۵۳۰ ۶۶۲,۲۹۶,۵۱۷ ۲۲,۱۶۲,۳۰۱,۳۳۸,۲۰۷
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۳۳,۶۹۶ ۳۳,۴۷۰ ۳۳,۴۷۰ ۰ ۰ ۱,۱۰۲,۰۴۹,۰۴۷ ۰ ۴۳۹,۷۵۲,۵۳۰ ۶۶۲,۲۹۶,۵۱۷ ۲۲,۱۶۶,۷۷۹,۵۸۳,۲۲۳
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۳۳,۶۹۷ ۳۳,۴۷۱ ۳۳,۴۷۱ ۰ ۲۹,۹۱۶ ۱,۱۰۲,۰۴۹,۰۴۷ ۶۰۷,۶۸۱ ۴۳۹,۷۵۲,۵۳۰ ۶۶۲,۲۹۶,۵۱۷ ۲۲,۱۶۷,۴۱۱,۷۱۳,۹۶۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۳۳,۶۹۸ ۳۳,۴۷۱ ۳۳,۴۷۱ ۰ ۱۲,۰۷۶ ۱,۱۰۲,۰۱۹,۱۳۱ ۲۷۸,۴۹۵ ۴۳۹,۱۴۴,۸۴۹ ۶۶۲,۸۷۴,۲۸۲ ۲۲,۱۸۷,۲۴۴,۵۶۴,۱۹۱
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۳۳,۷۱۳ ۳۳,۴۸۶ ۳۳,۴۸۶ ۰ ۱۷,۱۹۵ ۱,۱۰۲,۰۰۷,۰۵۵ ۳۴۲,۳۲۲ ۴۳۸,۸۶۶,۳۵۴ ۶۶۳,۱۴۰,۷۰۱ ۲۲,۲۰۵,۷۶۸,۲۲۵,۷۱۲
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۳۳,۷۳۸ ۳۳,۵۱۱ ۳۳,۵۱۱ ۰ ۴۹,۷۶۳ ۱,۱۰۱,۹۸۹,۸۶۰ ۲,۱۶۱,۵۷۸ ۴۳۸,۵۲۴,۰۳۲ ۶۶۳,۴۶۵,۸۲۸ ۲۲,۲۳۳,۱۰۶,۵۳۶,۸۵۵
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۳۴,۲۸۲ ۳۴,۰۵۲ ۳۴,۰۵۲ ۰ ۲۲,۷۲۸ ۱,۱۰۱,۹۴۰,۰۹۷ ۴۵۳,۳۰۸ ۴۳۶,۳۶۲,۴۵۴ ۶۶۵,۵۷۷,۶۴۳ ۲۲,۶۶۴,۰۳۴,۶۶۰,۳۷۵
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۳۴,۵۱۰ ۳۴,۲۷۷ ۳۴,۲۷۷ ۰ ۰ ۱,۱۰۱,۹۱۷,۳۶۹ ۰ ۴۳۵,۹۰۹,۱۴۶ ۶۶۶,۰۰۸,۲۲۳ ۲۲,۸۲۸,۹۰۳,۹۲۷,۸۲۵
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۳۴,۷۱۶ ۳۴,۴۸۲ ۳۴,۴۸۲ ۰ ۰ ۱,۱۰۱,۹۱۷,۳۶۹ ۰ ۴۳۵,۹۰۹,۱۴۶ ۶۶۶,۰۰۸,۲۲۳ ۲۲,۹۶۵,۵۵۲,۹۵۰,۸۷۹
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۳۴,۷۱۷ ۳۴,۴۸۳ ۳۴,۴۸۳ ۰ ۴۳۱,۰۳۶ ۱,۱۰۱,۹۱۷,۳۶۹ ۲۲۸,۴۳۳ ۴۳۵,۹۰۹,۱۴۶ ۶۶۶,۰۰۸,۲۲۳ ۲۲,۹۶۶,۱۴۷,۵۵۱,۹۶۹
  مشاهده همه