صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۳,۳۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۶,۶۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۲۷,۱۷۸,۹۸۵,۰۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۷۰۸,۸۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۶۴۵,۸۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۶۴۵,۸۲۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۵,۷۰۸,۸۷۹ ۵,۶۴۵,۸۲۶ ۰ ۰ ۳۵۴,۲۴۷ ۰ ۲۵۹,۹۹۳ ۹۳,۳۷۵ ۵۲۷,۱۷۸,۹۸۵,۰۹۹
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۵,۶۳۹,۴۷۰ ۵,۵۷۷,۳۱۷ ۰ ۰ ۳۵۴,۲۴۷ ۰ ۲۵۹,۹۹۳ ۹۳,۳۷۵ ۵۲۰,۷۸۱,۹۷۵,۵۲۰
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۵,۶۳۹,۶۵۷ ۵,۵۷۷,۵۰۴ ۰ ۳۰۱ ۳۵۴,۲۴۷ ۰ ۲۵۹,۹۹۳ ۹۳,۳۷۵ ۵۲۰,۷۹۹,۴۴۲,۰۵۲
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۵,۶۳۹,۸۴۴ ۵,۵۷۷,۴۹۰ ۰ ۰ ۳۵۳,۹۴۶ ۰ ۲۵۹,۹۹۳ ۹۳,۰۷۴ ۵۱۹,۱۱۹,۳۲۸,۰۰۸
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۵,۵۹۱,۸۷۸ ۵,۵۳۰,۱۹۵ ۰ ۰ ۳۵۳,۹۴۶ ۰ ۲۵۹,۹۹۳ ۹۳,۰۷۴ ۵۱۴,۷۱۷,۴۰۶,۹۸۱
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۵,۵۹۲,۰۶۳ ۵,۵۳۰,۳۸۱ ۰ ۹۶۸ ۳۵۳,۹۴۶ ۰ ۲۵۹,۹۹۳ ۹۳,۰۷۴ ۵۱۴,۷۳۴,۶۴۸,۲۵۷
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۵,۵۹۲,۲۴۸ ۵,۵۲۹,۹۱۸ ۰ ۷۵ ۳۵۲,۹۷۸ ۴ ۲۵۹,۹۹۳ ۹۲,۱۰۶ ۵۰۹,۳۳۸,۵۹۵,۹۷۳
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۵,۵۷۲,۲۹۷ ۵,۵۱۰,۱۵۵ ۰ ۰ ۳۵۲,۹۰۳ ۰ ۲۵۹,۹۸۹ ۹۲,۰۳۵ ۵۰۷,۱۲۷,۱۳۴,۲۷۱
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۵,۵۲۱,۲۰۱ ۵,۴۶۰,۱۲۷ ۰ ۰ ۳۵۲,۹۰۳ ۰ ۲۵۹,۹۸۹ ۹۲,۰۳۵ ۵۰۲,۵۲۲,۸۲۴,۴۶۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۵,۴۹۱,۲۰۱ ۵,۴۳۰,۱۲۷ ۰ ۰ ۳۵۲,۹۰۳ ۰ ۲۵۹,۹۸۹ ۹۲,۰۳۵ ۴۹۹,۷۶۱,۷۷۴,۴۶۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۵,۵۲۱,۳۷۲ ۵,۴۶۰,۲۹۸ ۰ ۲۴۸ ۳۵۲,۹۰۳ ۰ ۲۵۹,۹۸۹ ۹۲,۰۳۵ ۵۰۲,۵۳۸,۴۹۹,۳۳۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۵,۵۲۱,۵۴۲ ۵,۴۶۰,۳۰۳ ۰ ۱۵۳ ۳۵۲,۶۵۵ ۰ ۲۵۹,۹۸۹ ۹۱,۷۸۷ ۵۰۱,۱۸۴,۸۴۳,۰۴۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۵,۴۷۱,۹۵۸ ۵,۴۱۱,۱۵۶ ۰ ۹۶۴ ۳۵۲,۵۰۲ ۹ ۲۵۹,۹۸۹ ۹۱,۶۳۴ ۴۹۵,۸۴۵,۸۵۲,۴۴۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۵,۴۳۷,۴۰۵ ۵,۳۷۷,۰۹۷ ۰ ۲۸۱ ۳۵۱,۵۳۸ ۲۷ ۲۵۹,۹۸۰ ۹۰,۶۷۹ ۴۸۷,۵۸۹,۷۸۳,۰۶۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۵,۵۰۲,۹۶۷ ۵,۴۴۱,۱۹۷ ۰ ۲۰۵ ۳۵۱,۲۵۷ ۰ ۲۵۹,۹۵۳ ۹۰,۴۲۵ ۴۹۲,۰۲۰,۱۹۶,۶۷۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۵,۴۷۸,۰۰۰ ۵,۴۱۶,۴۵۱ ۰ ۰ ۳۵۱,۰۵۲ ۰ ۲۵۹,۹۵۳ ۹۰,۲۲۰ ۴۸۸,۶۷۲,۲۱۱,۱۲۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۵,۳۷۶,۶۶۳ ۵,۳۱۶,۵۵۳ ۰ ۰ ۳۵۱,۰۵۲ ۰ ۲۵۹,۹۵۳ ۹۰,۲۲۰ ۴۷۹,۶۵۹,۴۴۹,۸۴۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۵,۳۷۶,۸۲۹ ۵,۳۱۶,۷۱۹ ۰ ۳۹۳ ۳۵۱,۰۵۲ ۲۰ ۲۵۹,۹۵۳ ۹۰,۲۲۰ ۴۷۹,۶۷۴,۳۸۲,۴۵۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۵,۳۷۵,۸۲۵ ۵,۳۱۵,۴۶۵ ۰ ۰ ۳۵۰,۶۵۹ ۰ ۲۵۹,۹۳۳ ۸۹,۸۴۷ ۴۷۷,۵۷۸,۶۱۸,۷۸۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۵,۳۷۸,۸۶۴ ۵,۳۱۸,۴۴۰ ۰ ۱,۰۴۱ ۳۵۰,۶۵۹ ۱۶ ۲۵۹,۹۳۳ ۸۹,۸۴۷ ۴۷۷,۸۴۵,۸۴۱,۶۹۲