صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۶۹,۲۰۸,۲۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۳۰,۷۹۱,۷۱۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۲۵۴,۳۲۲,۹۵۴,۵۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۹۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۷۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۷۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۲۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۳۴,۹۸۲ ۳۴,۷۴۹ ۳۴,۷۴۹ ۰ ۸۲,۵۲۶ ۱,۰۹۷,۷۲۲,۳۱۸ ۳۰۱,۴۸۷ ۴۲۸,۵۱۴,۰۳۱ ۶۶۹,۲۰۸,۲۸۷ ۲۳,۲۵۴,۳۲۲,۹۵۴,۵۴۰
  ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۳۴,۹۰۱ ۳۴,۶۶۹ ۳۴,۶۶۹ ۰ ۹۴,۴۹۲ ۱,۰۹۷,۶۳۹,۷۹۲ ۱,۹۸۰,۶۱۱ ۴۲۸,۲۱۲,۵۴۴ ۶۶۹,۴۲۷,۲۴۸ ۲۳,۲۰۸,۵۶۶,۰۵۴,۵۷۹
  ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۳۴,۸۶۶ ۳۴,۶۳۵ ۳۴,۶۳۵ ۰ ۴۶,۹۷۴ ۱,۰۹۷,۵۴۵,۳۰۰ ۱,۰۶۶,۱۱۷ ۴۲۶,۲۳۱,۹۳۳ ۶۷۱,۳۱۳,۳۶۷ ۲۳,۲۵۱,۱۲۳,۸۶۲,۲۹۷
  ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۳۴,۷۱۷ ۳۴,۴۸۸ ۳۴,۴۸۸ ۰ ۶۵,۱۱۴ ۱,۰۹۷,۴۹۸,۳۲۶ ۵۵۷,۵۳۱ ۴۲۵,۱۶۵,۸۱۶ ۶۷۲,۳۳۲,۵۱۰ ۲۳,۱۸۷,۰۷۹,۳۳۳,۸۱۳
  ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۳۴,۸۹۶ ۳۴,۶۶۳ ۳۴,۶۶۳ ۰ ۰ ۱,۰۹۷,۴۳۳,۲۱۲ ۰ ۴۲۴,۶۰۸,۲۸۵ ۶۷۲,۸۲۴,۹۲۷ ۲۳,۳۲۲,۱۷۷,۱۱۷,۶۴۸
  ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۳۵,۷۵۵ ۳۵,۵۱۷ ۳۵,۵۱۷ ۰ ۰ ۱,۰۹۷,۴۳۳,۲۱۲ ۰ ۴۲۴,۶۰۸,۲۸۵ ۶۷۲,۸۲۴,۹۲۷ ۲۳,۸۹۶,۵۹۱,۴۸۶,۸۶۴
  ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۳۵,۷۵۶ ۳۵,۵۱۷ ۳۵,۵۱۷ ۰ ۰ ۱,۰۹۷,۴۳۳,۲۱۲ ۰ ۴۲۴,۶۰۸,۲۸۵ ۶۷۲,۸۲۴,۹۲۷ ۲۳,۸۹۷,۰۳۸,۷۰۳,۰۱۷
  ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۳۵,۷۵۷ ۳۵,۵۱۸ ۳۵,۵۱۸ ۰ ۴۱,۷۲۱ ۱,۰۹۷,۴۳۳,۲۱۲ ۳۶۱,۰۴۲ ۴۲۴,۶۰۸,۲۸۵ ۶۷۲,۸۲۴,۹۲۷ ۲۳,۸۹۷,۶۲۱,۰۳۲,۷۰۴
  ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۳۵,۷۵۶ ۳۵,۵۱۷ ۳۵,۵۱۷ ۰ ۳,۸۸۸,۵۳۳ ۱,۰۹۷,۳۹۱,۴۹۱ ۴۵۴,۳۵۱ ۴۲۴,۲۴۷,۲۴۳ ۶۷۳,۱۴۴,۲۴۸ ۲۳,۹۰۸,۱۷۸,۳۷۹,۹۰۷
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۳۵,۶۷۵ ۳۵,۴۳۵ ۳۵,۴۳۵ ۰ ۳۰,۶۴۵,۸۱۱ ۱,۰۹۳,۵۰۲,۹۵۸ ۲,۴۱۹,۸۷۳ ۴۲۳,۷۹۲,۸۹۲ ۶۶۹,۷۱۰,۰۶۶ ۲۳,۷۳۱,۴۵۰,۸۳۸,۰۷۵
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۳۵,۴۶۷ ۳۵,۲۱۸ ۳۵,۲۱۸ ۰ ۲۸,۴۳۶,۰۰۳ ۱,۰۶۲,۸۵۷,۱۴۷ ۳۶۷,۰۵۵ ۴۲۱,۳۷۳,۰۱۹ ۶۴۱,۴۸۴,۱۲۸ ۲۲,۵۹۱,۹۸۲,۶۱۸,۰۶۵
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۳۵,۴۹۵ ۳۵,۲۳۳ ۳۵,۲۳۳ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۲۱,۱۴۴ ۰ ۴۲۱,۰۰۵,۹۶۴ ۶۱۳,۴۱۵,۱۸۰ ۲۱,۶۱۲,۵۷۸,۸۸۸,۱۸۴
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۳۵,۸۵۴ ۳۵,۵۸۹ ۳۵,۵۸۹ ۰ ۰ ۱,۰۳۴,۴۲۱,۱۴۴ ۰ ۴۲۱,۰۰۵,۹۶۴ ۶۱۳,۴۱۵,۱۸۰ ۲۱,۸۳۰,۹۹۲,۸۵۳,۷۹۹
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۳۵,۸۵۵ ۳۵,۵۹۱ ۳۵,۵۹۱ ۰ ۲۸,۲۳۷,۸۸۵ ۱,۰۳۴,۴۲۱,۱۴۴ ۲۹,۲۴۴,۴۲۸ ۴۲۱,۰۰۵,۹۶۴ ۶۱۳,۴۱۵,۱۸۰ ۲۱,۸۳۱,۹۲۸,۰۰۵,۰۸۹
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۳۵,۸۴۷ ۳۵,۵۸۳ ۳۵,۵۸۳ ۰ ۲۷,۹۹۸,۴۹۵ ۱,۰۰۶,۱۸۳,۲۵۹ ۲۸,۳۸۷,۶۹۵ ۳۹۱,۷۶۱,۵۳۶ ۶۱۴,۴۲۱,۷۲۳ ۲۱,۸۶۳,۱۲۸,۱۲۹,۵۸۷
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۳۶,۰۴۷ ۳۵,۷۸۳ ۳۵,۷۸۳ ۰ ۲۷,۹۹۸,۴۹۵ ۱,۰۰۶,۱۸۳,۲۵۹ ۲۸,۳۸۷,۶۹۵ ۳۹۱,۷۶۱,۵۳۶ ۶۱۴,۴۲۱,۷۲۳ ۲۱,۹۸۶,۰۱۲,۴۷۴,۱۸۷
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۳۵,۹۲۵ ۳۵,۶۶۱ ۳۵,۶۶۱ ۰ ۰ ۹۷۸,۱۸۴,۷۶۴ ۰ ۳۶۳,۳۷۳,۸۴۱ ۶۱۴,۸۱۰,۹۲۳ ۲۱,۹۲۴,۹۳۵,۸۰۸,۸۳۲
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۳۶,۱۷۲ ۳۵,۹۰۷ ۳۵,۹۰۷ ۰ ۰ ۹۷۸,۱۸۴,۷۶۴ ۰ ۳۶۳,۳۷۳,۸۴۱ ۶۱۴,۸۱۰,۹۲۳ ۲۲,۰۷۵,۷۱۹,۶۸۱,۱۹۹
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۳۶,۱۷۴ ۳۵,۹۰۸ ۳۵,۹۰۸ ۰ ۲۷,۸۵۵,۸۱۴ ۹۷۸,۱۸۴,۷۶۴ ۲۸,۴۷۶,۸۷۰ ۳۶۳,۳۷۳,۸۴۱ ۶۱۴,۸۱۰,۹۲۳ ۲۲,۰۷۶,۷۸۱,۷۳۰,۸۸۴
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۳۶,۱۶۳ ۳۵,۸۹۸ ۳۵,۸۹۸ ۰ ۰ ۹۵۰,۳۲۸,۹۵۰ ۰ ۳۳۴,۸۹۶,۹۷۱ ۶۱۵,۴۳۱,۹۷۹ ۲۲,۰۹۲,۶۷۴,۷۲۶,۲۹۹
  مشاهده همه