صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۶۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۱,۳۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴۸,۹۴۲,۲۵۶,۲۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۱۲۲,۱۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۰۶۴,۳۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۰۶۴,۳۲۵
تاریخ انتشار
1398/05/29
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۵,۱۲۲,۱۸۲ ۵,۰۶۴,۳۲۵ ۰ ۵۷ ۳۴۹,۲۹۳ ۳ ۲۵۹,۷۶۶ ۸۸,۶۴۸ ۴۴۸,۹۴۲,۲۵۶,۲۴۶
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۵,۱۲۲,۳۳۰ ۵,۰۶۴,۴۳۸ ۱- ۳ ۳۴۹,۲۳۶ ۳۴ ۲۵۹,۷۶۳ ۸۸,۵۹۴ ۴۴۸,۶۷۸,۷۷۷,۲۲۴
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۵,۰۷۸,۳۳۳ ۵,۰۲۱,۰۸۰ ۰ ۲ ۳۴۹,۲۳۳ ۳ ۲۵۹,۷۲۹ ۸۸,۶۲۵ ۴۴۴,۹۹۳,۱۹۶,۰۹۵
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۵,۰۷۱,۵۹۶ ۵,۰۱۴,۲۴۴ ۰ ۰ ۳۴۹,۲۳۱ ۰ ۲۵۹,۷۲۶ ۸۸,۶۲۶ ۴۴۴,۳۹۲,۴۲۷,۳۳۰
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۵,۰۶۵,۷۹۳ ۵,۰۰۸,۴۹۴ ۰ ۰ ۳۴۹,۲۳۱ ۰ ۲۵۹,۷۲۶ ۸۸,۶۲۶ ۴۴۳,۸۸۲,۷۹۸,۳۴۴
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۵,۰۶۵,۹۳۷ ۵,۰۰۸,۶۳۸ ۰ ۲۵ ۳۴۹,۲۳۱ ۶۱ ۲۵۹,۷۲۶ ۸۸,۶۲۶ ۴۴۳,۸۹۵,۵۶۰,۳۴۳
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۵,۰۶۶,۰۴۱ ۵,۰۰۸,۷۶۶ ۰ ۶۰۳ ۳۴۹,۲۰۶ ۲ ۲۵۹,۶۶۵ ۸۸,۶۶۲ ۴۴۴,۰۸۷,۲۲۰,۵۱۹
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۴,۹۹۳,۹۹۲ ۴,۹۳۷,۳۶۳ ۰ ۰ ۳۴۸,۶۰۳ ۰ ۲۵۹,۶۶۳ ۸۸,۰۶۱ ۴۳۴,۷۸۹,۱۵۴,۹۰۲
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۴,۹۷۸,۰۷۰ ۴,۹۲۱,۶۶۷ ۰ ۳۶۰ ۳۴۸,۶۰۳ ۰ ۲۵۹,۶۶۳ ۸۸,۰۶۱ ۴۳۳,۴۰۶,۹۳۸,۴۶۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۴,۹۷۸,۲۰۹ ۴,۹۲۱,۵۷۴ ۰ ۶۳۰ ۳۴۸,۲۴۳ ۲,۴۲۷ ۲۵۹,۶۶۳ ۸۷,۷۰۱ ۴۳۱,۶۲۶,۹۹۰,۷۷۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۴,۹۶۸,۷۳۵ ۴,۹۱۳,۴۵۰ ۰ ۰ ۳۴۷,۶۱۳ ۰ ۲۵۷,۲۳۶ ۸۹,۴۹۸ ۴۳۹,۷۴۳,۹۳۵,۶۴۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۴,۹۵۸,۵۸۷ ۴,۹۰۳,۴۴۳ ۰ ۰ ۳۴۷,۶۱۳ ۰ ۲۵۷,۲۳۶ ۸۹,۴۹۸ ۴۳۸,۸۴۸,۳۱۶,۵۳۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۴,۹۵۸,۷۲۲ ۴,۹۰۳,۵۷۸ ۰ ۶۲۹ ۳۴۷,۶۱۳ ۰ ۲۵۷,۲۳۶ ۸۹,۴۹۸ ۴۳۸,۸۶۰,۴۵۹,۴۲۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۴,۹۵۸,۸۵۸ ۴,۹۰۳,۳۲۴ ۰ ۶۵ ۳۴۶,۹۸۴ ۰ ۲۵۷,۲۳۶ ۸۸,۸۶۹ ۴۳۵,۷۵۳,۴۹۶,۹۶۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۴,۹۹۱,۰۴۰ ۴,۹۳۵,۵۰۶ ۰ ۱۵۸ ۳۴۶,۹۱۹ ۵ ۲۵۷,۲۳۶ ۸۸,۸۰۴ ۴۳۸,۲۹۲,۶۳۲,۶۱۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۴,۹۶۱,۰۴۰ ۴,۹۰۵,۵۰۶ ۰ ۱۵۸ ۳۴۶,۹۱۹ ۵ ۲۵۷,۲۳۶ ۸۸,۸۰۴ ۴۳۵,۶۲۸,۵۱۲,۶۱۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۵,۰۰۷,۵۷۲ ۴,۹۵۱,۷۴۹ ۰ ۱۰ ۳۴۶,۶۰۳ ۰ ۲۵۷,۲۲۶ ۸۸,۶۵۱ ۴۳۸,۹۷۷,۵۲۳,۰۱۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۴,۹۶۳,۲۰۷ ۴,۹۰۷,۸۶۴ ۰ ۷۰ ۳۴۶,۵۹۳ ۰ ۲۵۷,۲۲۶ ۸۸,۶۴۱ ۴۳۵,۰۳۷,۹۳۲,۷۳۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۴,۹۳۰,۷۲۵ ۴,۸۷۵,۸۶۶ ۰ ۰ ۳۴۶,۵۲۳ ۰ ۲۵۷,۲۲۶ ۸۸,۵۷۱ ۴۳۱,۸۶۰,۳۱۳,۸۰۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۴,۹۴۷,۷۲۲ ۴,۸۹۲,۵۸۱ ۰ ۰ ۳۴۶,۵۲۳ ۰ ۲۵۷,۲۲۶ ۸۸,۵۷۱ ۴۳۳,۳۴۰,۸۱۸,۱۸۳