صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۵,۳۶۴,۶۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱۴,۶۳۵,۳۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۹۴۹,۶۵۱,۴۳۶,۳۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲۳,۳۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲۱,۹۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲۱,۹۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۲۲۳,۳۱۶ ۲۲۱,۹۸۵ ۲۲۱,۹۸۵ ۰ ۳۰۷ ۲۴۱,۸۲۳,۸۶۵ ۴۰,۴۹۶ ۱۵۶,۴۵۹,۲۳۷ ۸۵,۳۶۴,۶۲۸ ۱۸,۹۴۹,۶۵۱,۴۳۶,۳۰۹
  ۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۲۲۴,۳۸۱ ۲۲۳,۰۵۱ ۲۲۳,۰۵۱ ۰ ۱,۷۳۷ ۲۴۱,۸۲۳,۵۵۸ ۱۶۲,۶۳۹ ۱۵۶,۴۱۸,۷۴۱ ۸۵,۴۰۴,۸۱۷ ۱۹,۰۴۹,۵۹۱,۲۲۶,۵۴۹
  ۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۲۲۳,۳۸۱ ۲۲۲,۰۵۱ ۲۲۲,۰۵۱ ۰ ۱,۷۳۷ ۲۴۱,۸۲۳,۵۵۸ ۱۶۲,۶۳۹ ۱۵۶,۴۱۸,۷۴۱ ۸۵,۴۰۴,۸۱۷ ۱۸,۹۶۴,۱۸۶,۴۰۹,۵۴۹
  ۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۲۲۴,۱۷۶ ۲۲۲,۸۴۹ ۲۲۲,۸۴۹ ۰ ۱۰,۲۱۰ ۲۴۱,۸۲۱,۸۲۱ ۶۸,۹۰۳ ۱۵۶,۲۵۶,۱۰۲ ۸۵,۵۶۵,۷۱۹ ۱۹,۰۶۸,۲۴۳,۷۲۳,۱۲۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۲۲۲,۶۳۳ ۲۲۱,۳۱۷ ۲۲۱,۳۱۷ ۰ ۰ ۲۴۱,۸۱۱,۶۱۱ ۰ ۱۵۶,۱۸۷,۱۹۹ ۸۵,۶۲۴,۴۱۲ ۱۸,۹۵۰,۱۴۴,۹۹۵,۷۳۳
  ۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۲۲۳,۲۵۸ ۲۲۱,۹۳۸ ۲۲۱,۹۳۸ ۰ ۰ ۲۴۱,۸۱۱,۶۱۱ ۰ ۱۵۶,۱۸۷,۱۹۹ ۸۵,۶۲۴,۴۱۲ ۱۹,۰۰۳,۲۸۹,۳۳۷,۴۷۹
  ۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۲۲۳,۲۶۲ ۲۲۱,۹۴۱ ۲۲۱,۹۴۱ ۰ ۶۷۲ ۲۴۱,۸۱۱,۶۱۱ ۵۲,۱۷۹ ۱۵۶,۱۸۷,۱۹۹ ۸۵,۶۲۴,۴۱۲ ۱۹,۰۰۳,۵۶۰,۴۹۵,۳۶۴
  ۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۲۲۳,۲۶۴ ۲۲۱,۹۴۵ ۲۲۱,۹۴۵ ۰ ۶,۲۳۲ ۲۴۱,۸۱۰,۹۳۹ ۴۷,۲۰۷ ۱۵۶,۱۳۵,۰۲۰ ۸۵,۶۷۵,۹۱۹ ۱۹,۰۱۵,۲۹۹,۱۸۷,۰۶۴
  ۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۲۲۵,۴۳۸ ۲۲۴,۱۰۴ ۲۲۴,۱۰۴ ۰ ۵,۶۶۰ ۲۴۱,۸۰۴,۷۰۷ ۵۴,۹۲۰ ۱۵۶,۰۸۷,۸۱۳ ۸۵,۷۱۶,۸۹۴ ۱۹,۲۰۹,۴۷۸,۲۴۹,۴۱۷
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۲۲۶,۰۰۳ ۲۲۴,۶۵۶ ۲۲۴,۶۵۶ ۰ ۸,۲۷۶ ۲۴۱,۷۹۹,۰۴۷ ۸۵,۹۴۶ ۱۵۶,۰۳۲,۸۹۳ ۸۵,۷۶۶,۱۵۴ ۱۹,۲۶۷,۹۱۰,۶۸۶,۳۶۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۲۲۶,۲۷۷ ۲۲۴,۹۲۹ ۲۲۴,۹۲۹ ۰ ۳,۰۹۷ ۲۴۱,۷۹۰,۷۷۱ ۱۴۹,۴۴۶ ۱۵۵,۹۴۶,۹۴۷ ۸۵,۸۴۳,۸۲۴ ۱۹,۳۰۸,۷۶۸,۱۹۸,۷۰۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۲۲۶,۴۸۸ ۲۲۵,۱۴۱ ۲۲۵,۱۴۱ ۰ ۰ ۲۴۱,۷۸۷,۶۷۴ ۰ ۱۵۵,۷۹۷,۵۰۱ ۸۵,۹۹۰,۱۷۳ ۱۹,۳۵۹,۹۰۳,۶۱۰,۶۸۴
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۲۳۰,۷۶۲ ۲۲۹,۳۸۵ ۲۲۹,۳۸۵ ۰ ۰ ۲۴۱,۷۸۷,۶۷۴ ۰ ۱۵۵,۷۹۷,۵۰۱ ۸۵,۹۹۰,۱۷۳ ۱۹,۷۲۴,۸۵۶,۴۶۸,۶۸۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۲۳۰,۷۶۶ ۲۲۹,۳۸۹ ۲۲۹,۳۸۹ ۰ ۲,۴۸۹ ۲۴۱,۷۸۷,۶۷۴ ۶۰,۲۰۶ ۱۵۵,۷۹۷,۵۰۱ ۸۵,۹۹۰,۱۷۳ ۱۹,۷۲۵,۱۹۸,۴۵۸,۶۴۸
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۲۳۰,۷۶۸ ۲۲۹,۳۹۳ ۲۲۹,۳۹۳ ۰ ۳,۸۸۸ ۲۴۱,۷۸۵,۱۸۵ ۳۸,۹۳۱ ۱۵۵,۷۳۷,۲۹۵ ۸۶,۰۴۷,۸۹۰ ۱۹,۷۳۸,۷۶۳,۲۴۸,۳۷۹
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۲۳۲,۳۷۰ ۲۳۰,۹۸۴ ۲۳۰,۹۸۴ ۰ ۱,۰۲۴ ۲۴۱,۷۸۱,۲۹۷ ۹۸,۴۷۱ ۱۵۵,۶۹۸,۳۶۴ ۸۶,۰۸۲,۹۳۳ ۱۹,۸۸۳,۷۶۶,۱۵۵,۴۱۱
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۲۳۳,۲۸۷ ۲۳۱,۸۹۶ ۲۳۱,۸۹۶ ۰ ۲,۷۲۸ ۲۴۱,۷۸۰,۲۷۳ ۱۰۹,۱۳۹ ۱۵۵,۵۹۹,۸۹۳ ۸۶,۱۸۰,۳۸۰ ۱۹,۹۸۴,۹۰۹,۲۶۵,۸۹۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۲۳۰,۵۵۶ ۲۲۹,۱۸۵ ۲۲۹,۱۸۵ ۰ ۳,۶۰۸ ۲۴۱,۷۷۷,۵۴۵ ۳۶۹,۱۵۴ ۱۵۵,۴۹۰,۷۵۴ ۸۶,۲۸۶,۷۹۱ ۱۹,۷۷۵,۶۲۷,۱۶۸,۳۵۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۲۳۰,۹۸۸ ۲۲۹,۶۱۹ ۲۲۹,۶۱۹ ۰ ۰ ۲۴۱,۷۷۳,۹۳۷ ۰ ۱۵۵,۱۲۱,۶۰۰ ۸۶,۶۵۲,۳۳۷ ۱۹,۸۹۶,۹۸۱,۷۶۴,۶۰۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۲۳۶,۲۸۸ ۲۳۴,۸۸۲ ۲۳۴,۸۸۲ ۰ ۰ ۲۴۱,۷۷۳,۹۳۷ ۰ ۱۵۵,۱۲۱,۶۰۰ ۸۶,۶۵۲,۳۳۷ ۲۰,۳۵۳,۰۵۶,۱۰۶,۵۴۴
  مشاهده همه