صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ (۲.۱۶۲)% (۲.۳۷۳)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ %۱.۱۵۲ %۰.۵۹۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ %۰.۳۸۳ %۱.۰۱۷
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ %۱۱.۴۳۲ %۹.۰۴۹
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ (۳.۳۲۸)% (۴.۹۸۸)%
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ %۹۶.۱۶۷ %۸۱.۴۶۶
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ %۸۷۸.۴۱۹ %۹۸۰.۴۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ %۳۹۷۸.۲۲۵ %۵۷۲۱.۶۴۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۳۶ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۲۳)% (۱۰.۱۶)%