صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ (۰.۲۲۸)% (۰.۲۳۵)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ %۰.۶۴۳ %۱.۰۱۷
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ (۲.۶۷۷)% (۱.۷۷۲)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ (۷.۸۲۶)% (۷.۵۸۶)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ %۱۷.۷۵۵ %۱۴.۰۵۲
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ %۲.۲۸۶ (۱.۱۵۸)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ %۲۵۵۳.۰۹۲ %۳۷۵۸.۷۱۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۳۶ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷.۴۶)% (۹.۵۵)%