صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ (۰.۱۲۴)% (۰.۲۹۷)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ (۰.۴۶۵)% (۰.۳۳۹)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ %۵.۳۱۴ %۴.۸۱۴
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ %۳.۷۳۱ (۰.۲۴۴)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ (۱.۴۲۱)% (۷.۲۹۴)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ %۱۲.۴۲۱ %۴.۹۹۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ %۲۲۶۶.۶۲۶ %۳۶۱۵.۶۹۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۳۶ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷.۴۶)% (۹.۵۵)%