صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۰.۱۷۶ %۰.۲۸۷
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۰.۵۷۸ %۰.۵۸
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۴.۰۲۱ %۳.۵۹۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ (۲.۴۳۱)% (۳.۴۵۹)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ (۸.۵۶۸)% (۱۰.۵۳۱)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۴۳.۵۱۹ %۴۴.۲۷۴
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۷۱.۴۴۳ %۴۶.۰۹۷
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۱۰۳۹.۷۵۷ %۱۱۴۰.۶۷۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۳۶۴۱.۹۰۲ %۵۲۵۶.۷۶۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۳۶ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۲۳)% (۱۰.۱۶)%