صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۰.۶۰۶ %۱.۰۲۵
هفته گذشته ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۱.۷۲۸ %۲.۹۷۴
ماه گذشته ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۱۹.۰۳۶ %۲۱.۸۶۲
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۲۵.۹۰۹ %۲۸.۰۶۲
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۵۰.۳۸۵ %۵۱.۲۸۱
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۵۲.۷۶۱ %۴۵.۱۴۵
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۲۷۲.۴۴۴ %۲۸۷.۲۷۹
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۱۶۸۶.۴۰۶ %۱۹۸۹.۸۸۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ %۳۵۴۰.۲۳۹ %۵۲۲۲.۱۷۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۳۶ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷.۴۶)% (۹.۵۵)%