صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ (۵.۴۵۷)% (۶.۱۰۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ (۴.۴۱۴)% (۶.۱۰۳)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ %۷.۸۳۴ %۶.۵۷
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ %۱۸.۵۱۲ %۱۴.۰۹۱
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ %۴.۱۹۵ (۱۰.۵۰۵)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ %۲۴۳۵.۷۷۳ %۳۵۸۴.۰۱۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۹۶۰۵ %۶۰۸۸۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%