صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱.۲۳ ۱.۵۱ ۸,۵۱۵.۶۶ ۲۳,۶۶۹.۷
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۰.۰۹ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۸۶ ۱.۰۸ ۲,۱۳۸.۲ ۴,۹۰۸.۱۸
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۳۶ ۰.۷۲ ۲۶۹.۴۳ ۱,۲۸۷.۰۵
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۴۷ ۱.۵۲ ۲۰,۷۵۱.۹۹ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۰.۰۳) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۹۱ ۱.۶۱ ۲,۶۱۱.۷ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۶۳ ۰.۸۹ ۹۰۲.۰۷ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۱۸) (۱.۰۷) (۹۸.۶۸) (۹۸.۰۱)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۴۶ ۰.۷ ۴۲۷.۹۲ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱.۸۸ ۱.۹۶ ۸۹,۲۱۰.۹۹ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۸.۹۹ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ (۰.۰۶) ۰.۰۷ (۱۸.۴۷) ۳۰.۸۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱.۲۶ ۰ ۹,۵۵۱.۲۹ ۰