صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۵۷ ۰.۸۹ ۷۰۰.۰۷ ۲,۴۵۷.۰۷
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۱۵ ۰.۳۸ ۷۰.۸۵ ۲۹۸.۵
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۷۵) (۱) (۹۳.۴۹) (۹۷.۴۶)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۰۹ ۰.۱۷ ۴۰.۶ ۸۷.۳۲
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۴۷ ۰.۲۲ ۴۶۳.۴۵ ۱۱۹.۴۸
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۸۳) (۱.۳۹) (۹۵.۲۷) (۹۹.۳۹)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۰۳) ۰.۰۷ (۱۰.۵۸) ۳۱.۳۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۵۹) (۰.۳) (۸۸.۵۸) (۶۶.۶۹)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۰۷ ۱.۲۱ ۴,۷۶۸.۴۸ ۷,۸۶۲.۰۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۲,۴۳۴.۶۸ ۱,۹۴۶.۶۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۲۸) (۰.۷۷) (۶۳.۹۸) (۹۴.۰۷)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰