صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۰.۶۴ ۰.۵۷ ۹۲۹.۳۸ ۶۹۷.۸۶
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ (۰.۹۱) (۱.۰۱) (۹۶.۴۷) (۹۷.۵۱)
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ (۰.۹۸) (۰.۹۳) (۹۷.۲۹) (۹۶.۶۴)
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ (۰.۷۱) (۰.۷۴) (۹۲.۵۲) (۹۳.۳۷)
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۳۴.۰۹ ۳۱.۴۶
۹ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۰.۱۱ ۰ ۴۸.۴۸ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ (۳.۴۸) (۲.۵۹) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ (۰.۰۲) ۰.۱۸ (۷.۳۵) ۹۵.۶۵
۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (۰.۰۴) (۰.۰۴) (۱۵.۰۹) (۱۳.۸۱)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ (۰.۰۷) ۰.۱۹ (۲۳.۸۵) ۱۰۱.۴۴
۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ (۱.۵۹) (۱.۴۵) (۹۹.۷۱) (۹۹.۵۱)
۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (۰.۶۶) (۰.۶۸) (۹۰.۹۶) (۹۱.۸۵)
۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ (۰.۵۹) (۰.۴۹) (۸۸.۶۶) (۸۳.۱۷)
۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰