صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ (۰.۲۳) (۰.۲۳) (۵۶.۵۹) (۵۷.۶۲)
۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۰.۷۶ ۱.۲۹ ۱,۴۷۳ ۱۰,۵۲۸.۷۸
۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۰ ۰ ۰.۳۱ ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۰ ۰ ۰.۷۸ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ (۰.۲۲) (۰.۲۴) (۵۵.۴۹) (۵۸.۳۲)
۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۰.۳۴ ۰.۲۱ ۲۴۱.۱۵ ۱۱۳.۷۹
۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۸۴ ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۰.۴۵ ۰.۸ ۴۱۴.۵۹ ۱,۷۶۲.۰۳
۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۰ ۰ (۰.۴۷) ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۲۵ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۰.۲۶ ۰.۵۱ ۱۶۲.۱۹ ۵۴۷.۹۳
۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۸۲.۶۴ ۸۵.۳۴
۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۰.۱ ۰.۲۹ ۴۲.۱۳ ۱۸۶.۳۵
۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ (۱.۲) (۱.۲) (۹۸.۷۶) (۹۸.۸)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۰.۵۷ (۰.۲) ۷۰۸.۲۳ (۵۱.۴۸)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۰.۳۱) ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۸ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۰.۲۵ ۰.۳۷ ۱۴۴.۹۸ ۲۷۹.۳۷