صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۷۶ ۱.۱۹ ۱,۴۶۶.۲۳ ۷,۳۰۱.۴۳
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (۰.۰۳) ۰.۳۹ (۱۰.۴۱) ۳۱۹.۷۴
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰ ۰ (۰.۸۱) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۴ ۰.۳۶ ۱۶.۱۹ ۲۷۶.۹۲
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۳۲ (۰.۲۲) ۲۲۰.۵ (۵۴.۴۴)
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱.۰۲ ۱.۱۴ ۴,۰۱۸.۱ ۶,۱۲۴.۶۳
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۵۶ ۰.۴۱ ۶۶۶.۲۴ ۳۴۲.۲۷
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۷۴) (۱.۴۱) (۹۳.۳۲) (۹۹.۴۳)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۱.۴۳) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۱۴ ۰.۲۷ ۶۹.۰۴ ۱۶۶.۶۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ (۰.۰۴) ۰.۴۷ (۱۲.۱) ۴۴۷.۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۸۳) (۰.۵۷) (۹۵.۳) (۸۷.۴۸)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۰.۰۶) (۰.۰۲) (۲۰.۷۶) (۶.۳۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱.۳۷ ۰ ۱۴,۱۶۳.۳۴ ۰