صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰.۱۸ ۰.۲۹ ۹۰.۲۷ ۱۸۴.۱۲
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰.۱۲ ۰.۰۸ ۵۳.۶۴ ۳۴.۰۷
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰.۲۷ ۰.۲۲ ۱۷۰.۸۸ ۱۲۳.۶۶
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ (۰.۰۸) (۰.۱۲) (۲۵.۵۲) (۳۴.۵۱)
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰.۱ ۰.۱۱ ۴۲.۱ ۴۸.۲
۸ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (۰.۰۲) ۰.۱۱ (۵.۵۱) ۴۷.۳۹
۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ (۰.۴۵) (۰.۴۱) (۸۰.۳۹) (۷۷.۳۸)
۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ (۰.۱۳) (۰.۱۲) (۳۷.۷۴) (۳۴.۳۶)
۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ (۰.۳۸) (۰.۵۱) (۷۵.۲۲) (۸۴.۲۶)
۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ (۰.۱۸) (۰.۳۵) (۴۷.۸۴) (۷۲.۳)
۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ (۰.۵) (۰.۴۸) (۸۴.۲) (۸۲.۸۱)
۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۱۱ ۲۰.۸۸ ۵۱.۲
۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ (۰.۱) (۰.۰۴) (۳۰.۰۲) (۱۴.۰۲)
۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۰.۰۸ (۰.۰۷) ۳۲.۱۶ (۲۲.۸۷)
۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰