صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۲۹ ۰.۹۹ ۱۰,۸۱۷.۰۴ ۳,۵۲۱.۰۲
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۵۸ ۴.۳۶ ۳۷,۱۲۰,۳۰۰.۷۱ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۷۶ ۴.۴ ۶۹,۷۵۶,۵۷۵.۷۹ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۵۱ ۱.۷ ۲۳,۶۰۸.۱۷ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ (۱.۷۷) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۰.۸۱) ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۳۳) (۱.۴) (۹۹.۲۵) (۹۹.۴۲)
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۲.۳۶) (۱.۹۱) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۱)
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۰.۷۴) (۰.۴۱) (۹۳.۳۸) (۷۷.۹۶)
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۳.۸۲) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ (۱.۷۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۰۵ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱.۹۵ ۱.۸۸ ۱۱۳,۷۰۲.۸ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۳۲ ۰.۳۹ ۲۱۷.۰۲ ۳۱۴.۱۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱.۵ ۱.۵۷ ۲۲,۹۲۸.۹۵ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۲۶ ۰.۵۷ ۱۵۹ ۶۹۷.۸۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱.۸۱ ۱.۸۱ ۶۹,۱۹۳.۶۷ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰