صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۰.۶۱ ۱.۰۲ ۸۰۷.۴۴ ۴,۰۳۲.۹۳
۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۱.۱۱ ۱.۹۳ ۵,۴۳۴.۹۴ ۱۰۶,۸۵۹.۹۷
۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰
۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۰.۵۶) ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۰۲ ۰
۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۲.۴۱ ۲.۸۷ ۶۰۰,۶۸۰.۱۷ ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۴.۷۱ ۴.۶۵ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷
۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰ ۰ ۱.۳۴ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ (۰.۰۵) ۰ (۱۷.۹۲) ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲.۳۵ ۲.۱۳ ۴۸۷,۰۷۳.۸۷ ۲۲۰,۱۴۸.۴۸
۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ (۰.۱۱) ۰.۰۸ (۳۳.۲۴) ۳۲
۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰.۰۸ (۰.۰۹) ۳۱.۸۳ (۲۷.۴۲)
۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ (۲.۰۶) (۱.۸۵) (۹۹.۹۵) (۹۹.۸۹)
۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۰.۲۶ (۰.۰۵) ۱۵۶.۲۳ (۱۶.۰۸)
۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۰ ۰ (۰.۷۳) ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ (۰.۰۲) ۰ (۷.۳۸) ۰