صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۰ ۰ ۰.۴۳ ۰
۱۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱.۱۲ ۱.۶۴ ۵,۶۴۰.۶۵ ۳۷,۲۴۷.۹۶
۱۰۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ (۱.۵۹) (۱.۸۳) (۹۹.۷۱) (۹۹.۸۸)
۱۰۴ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ (۲.۶۵) (۳.۱۴) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۰۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۰.۲ (۰.۱۵) ۱۰۸.۳۷ (۴۲.۰۸)
۱۰۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۲.۰۱ ۱.۶۵ ۱۴۰,۹۷۰.۲۳ ۳۸,۹۵۶.۹۸
۱۰۷ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰
۱۰۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۰ ۰ (۰.۱۴) ۰
۱۰۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۰.۷۷ ۰.۴۴ ۱,۵۱۹.۴۴ ۳۹۲.۹۲
۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۲.۹۵ ۱.۸۲ ۴,۰۴۰,۰۰۰ ۷۱,۰۸۶.۴۵
۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ (۰.۰۸) ۰.۰۲ (۲۴.۵۱) ۹.۴۵
۱۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۰.۷۱ ۱.۰۴ ۱,۲۲۹.۵۲ ۴,۲۹۳.۳۲
۱۱۳ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۰ ۰ (۰.۷۴) ۰
۱۱۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ۰ ۰ (۰.۷۴) ۰
۱۱۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ ۰ ۰ (۰.۷۴) ۰
۱۱۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ ۰ ۰ (۰.۷۴) ۰
۱۱۷ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ۰ ۰ (۰.۷۴) ۰
۱۱۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۰ ۰ ۰.۴۵ ۰
۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۱.۶۳ ۱.۲۹ ۳۶,۲۲۵.۴۶ ۱۰,۷۰۵.۲۷
۱۲۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ (۰.۵۳) (۰.۲۶) (۸۵.۳۸) (۶۰.۹۹)