صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۰.۸۳) ۰
۱۴۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۱۴۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰ ۰ ۰.۸۴ ۰
۱۴۴ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (۰.۱۳) ۰ (۳۷.۴۳) ۰
۱۴۵ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰ ۰ (۰.۸۳) ۰
۱۴۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۱۴۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۶۴ ۰.۶۵ ۹۱۸ ۹۵۸.۳۶
۱۴۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ (۰.۸۹) (۰.۶۴) (۹۶.۱۱) (۹۰.۳۸)
۱۴۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۰.۵۸ ۰.۴۴ ۷۳۰.۶۵ ۳۹۶.۷۱
۱۵۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰ ۰ (۱) ۰
۱۵۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۱۵۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ (۰.۱) ۰.۱۲ (۳۱.۱۳) ۵۶.۶۹
۱۵۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۰.۱۶ (۰.۰۳) ۸۰.۷۸ (۱۱.۷۴)
۱۵۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱.۴۴ ۱.۴۸ ۱۸,۶۴۶.۵۸ ۲۱,۵۷۳.۳۵
۱۵۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱.۱۳ ۱.۱۴ ۶,۰۰۹.۳۹ ۶,۲۱۰.۱۴
۱۵۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ (۰.۶۹) (۰.۸۸) (۹۲.۰۷) (۹۶.۰۴)
۱۵۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۱۵۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۵۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ (۰.۰۳) ۰.۰۷ (۱۰.۱۹) ۲۷.۳۶
۱۶۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۰.۴۷ ۰ ۴۵۰.۱۳ ۰