صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۶۶۴,۵۷۸,۱۰۳ ۲۰۰ ۱۳۲,۹۱۵,۶۲۰,۶۰۰ (۱۲.۰۵)
۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۶۱۴,۴۲۱,۷۲۳ ۲۰۰ ۱۲۲,۸۸۴,۳۴۴,۶۰۰ ۶۰.۷۹
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۶۷۳,۶۴۹,۰۴۴ ۲۰۰ ۱۳۴,۷۲۹,۸۰۸,۸۰۰ ۳۹.۵۳
۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۶۸۲,۸۹۲,۰۸۰ ۲۰۰ ۱۳۶,۵۷۸,۴۱۶,۰۰۰ (۲۳.۹۸)
۵ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۶۸۹,۷۰۰,۹۱۸ ۲۰۰ ۱۳۷,۹۴۰,۱۸۳,۶۰۰ ۲۲.۱۴
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۶۸۵,۳۱۹,۷۸۴ ۲۰۰ ۱۳۷,۰۶۳,۹۵۶,۸۰۰ ۱۳۳.۷۲
۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۶۸۶,۹۶۳,۴۳۹ ۲۰۰ ۱۳۷,۳۹۲,۶۸۷,۸۰۰ (۱۵.۷۳)
۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۶۹۷,۰۴۳,۰۹۳ ۲۰۰ ۱۳۹,۴۰۸,۶۱۸,۶۰۰ (۳۳.۶)
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۶۸,۲۰۹,۰۱۳ ۲۰۰ ۱۳,۶۴۱,۸۰۲,۶۰۰ ۷۰.۸۵
۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۶۷,۸۷۶,۴۱۳ ۲۰۰ ۱۳,۵۷۵,۲۸۲,۶۰۰ (۵۳.۱۲)