صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۸۴,۲۶۹,۹۲۹ ۱,۰۰۰ ۸۴,۲۶۹,۹۲۹,۰۰۰ ۲۰.۳۱
۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۸۵,۴۰۴,۸۱۷ ۱,۰۰۰ ۸۵,۴۰۴,۸۱۷,۰۰۰ (۵۵.۱۳)
۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۸۷,۲۵۷,۹۸۱ ۱,۰۰۰ ۸۷,۲۵۷,۹۸۱,۰۰۰ (۳۵.۹۷)
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۸۸,۴۶۲,۸۴۸ ۱,۰۰۰ ۸۸,۴۶۲,۸۴۸,۰۰۰ (۱۷.۸۹)
۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۸۸,۳۳۸,۲۱۰ ۵۰۰ ۴۴,۱۶۹,۱۰۵,۰۰۰ ۱۹۷.۶۲
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۸۳,۶۳۲,۶۲۶ ۵۰۰ ۴۱,۸۱۶,۳۱۳,۰۰۰ ۱۶۳.۷۳
۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۸۳,۷۹۳,۵۲۳ ۵۰۰ ۴۱,۸۹۶,۷۶۱,۵۰۰ ۲۴۹.۵۱
۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۸۵,۰۵۰,۴۳۱ ۵۰۰ ۴۲,۵۲۵,۲۱۵,۵۰۰ (۹.۵۳)
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۸۷,۲۲۰,۳۱۵ ۵۰۰ ۴۳,۶۱۰,۱۵۷,۵۰۰ (۵۰.۴۴)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۹۱,۴۵۳,۹۹۶ ۵۰۰ ۴۵,۷۲۶,۹۹۸,۰۰۰ ۴۸۴,۹۶۸,۵۳۱,۴۸۵,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰