صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۶۹,۹۴۱,۹۳۳ ۱,۰۰۰ ۶۹,۹۴۱,۹۳۳,۰۰۰ ۳۶۹.۹۲
۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۷۱,۶۷۶,۶۹۳ ۱,۰۰۰ ۷۱,۶۷۶,۶۹۳,۰۰۰ (۱۰.۷۳)
۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۷۳,۰۲۱,۶۴۱ ۱,۰۰۰ ۷۳,۰۲۱,۶۴۱,۰۰۰ ۲۷۱.۸۶
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۷۴,۶۱۴,۲۷۷ ۱,۰۰۰ ۷۴,۶۱۴,۲۷۷,۰۰۰ ۸۷.۷۵
۵ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۷۴,۹۵۸,۱۳۱ ۱,۰۰۰ ۷۴,۹۵۸,۱۳۱,۰۰۰ ۵۲.۹۹
۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۷۷,۷۹۴,۹۰۴ ۱,۰۰۰ ۷۷,۷۹۴,۹۰۴,۰۰۰ (۴۶.۶۶)
۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۷۸,۱۶۸,۶۰۸ ۱,۰۰۰ ۷۸,۱۶۸,۶۰۸,۰۰۰ (۴.۵۷)
۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۷۸,۷۷۲,۷۲۴ ۱,۰۰۰ ۷۸,۷۷۲,۷۲۴,۰۰۰ (۳۲.۵۶)
۹ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۷۹,۴۸۵,۴۸۶ ۱,۰۰۰ ۷۹,۴۸۵,۴۸۶,۰۰۰ (۲۶.۲۴)
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۸۰,۹۳۴,۵۷۶ ۱,۰۰۰ ۸۰,۹۳۴,۵۷۶,۰۰۰ ۵۴,۲۲۹,۰۱۶,۳۷۵,۸۵۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«12345678910...»