صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۷۴,۶۱۴,۲۷۷ ۱,۰۰۰ ۷۴,۶۱۴,۲۷۷,۰۰۰
۲ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۷۴,۹۵۸,۱۳۱ ۱,۰۰۰ ۷۴,۹۵۸,۱۳۱,۰۰۰
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۷۷,۷۹۴,۹۰۴ ۱,۰۰۰ ۷۷,۷۹۴,۹۰۴,۰۰۰
۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۷۸,۱۶۸,۶۰۸ ۱,۰۰۰ ۷۸,۱۶۸,۶۰۸,۰۰۰
۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۷۸,۷۷۲,۷۲۴ ۱,۰۰۰ ۷۸,۷۷۲,۷۲۴,۰۰۰
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۷۹,۴۸۵,۴۸۶ ۱,۰۰۰ ۷۹,۴۸۵,۴۸۶,۰۰۰
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۸۰,۹۳۴,۵۷۶ ۱,۰۰۰ ۸۰,۹۳۴,۵۷۶,۰۰۰
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۸۱,۲۶۳,۰۳۵ ۱,۰۰۰ ۸۱,۲۶۳,۰۳۵,۰۰۰
۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۸۱,۵۹۱,۰۴۱ ۱,۰۰۰ ۸۱,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰
۱۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۸۲,۱۲۷,۱۳۲ ۱,۰۰۰ ۸۲,۱۲۷,۱۳۲,۰۰۰
«12345678910...»