صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
دارندگان واحدهای ممتاز

 دارندگان واحدهای ممتاز

 

رديف

نام

تعداد

1

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

3960

2

شرکت کارگزاری مفید

40