دارندگان واحدهای ممتاز

 

رديف

نام

تعداد

1

شرکت کارگزاری مفید

3000

2

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

1000

 

 


سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق