صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
دارندگان واحدهای ممتاز

دارندگان واحدهای ممتاز

ردیفنامتعداد
1 گروه خدمات بازارسرمایه مفید 396.000
2 شرکت سبدگردان مفید 4.000
  جمع 400.000