صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ شرکت سبدگردان مفید ۴,۰۰۰
۲ گروه خدمات بازار سرمایه مفید ۳۹۶,۰۰۰
تعداد کل ۴۰۰,۰۰۰