دارندگان واحدهای ممتاز

 

رديف

نام

تعداد

1

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

3960

2

شرکت کارگزاری مفید

40

 

 


سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق