صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ افزایش سقف سرمایه گذاری و افزایش زمان صدور و ابطال تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ماده جدید اساسنامه-الزام به رعایت قوانین تغییرات اساس نامه