صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۰ ۰ (۰.۷۵) ۰
۱۲۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۵.۰۷ ۰
۱۲۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۱.۹۶ ۲.۱۲ ۱۱۹,۴۷۶.۷۷ ۲۱۱,۱۹۵.۸۷
۱۲۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱.۶۳ ۱.۴۴ ۳۶,۴۰۶.۶۶ ۱۸,۲۳۵.۵۸
۱۲۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱.۱۸ ۱.۰۸ ۷,۰۷۲.۴۷ ۴,۹۷۹.۰۱
۱۲۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۰.۸۶ ۰.۷۲ ۲,۱۹۱.۰۷ ۱,۲۵۸.۹۳
۱۲۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ (۰.۶۷) ۰.۱۲ (۹۱.۳۱) ۵۶.۳۲
۱۲۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۰.۲۱ ۰ ۱۱۸.۱ ۰
۱۲۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰
۱۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۱.۹۶ ۲.۲۱ ۱۱۹,۴۱۱.۳۸ ۲۹۱,۰۴۴.۴۷
۱۳۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۱.۰۹ ۱.۳۱ ۵,۱۵۰.۳۵ ۱۱,۳۵۲.۰۵
۱۳۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ (۰.۰۴) (۰.۱۷) (۱۳.۴۴) (۴۶.۸۲)
۱۳۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۰.۵۶ ۰.۶۵ ۶۵۸.۴۱ ۹۵۳.۳۱
۱۳۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۲.۱۹ ۲.۶۶ ۲۶۸,۷۷۷.۶۷ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۱۳۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ (۰.۶۶) ۰
۱۳۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۰.۵) ۰
۱۳۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ (۰.۰۵) ۰.۱۲ (۱۵.۶۳) ۵۵.۶۷
۱۳۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۰.۴۴) (۰.۶۴) (۷۹.۷۵) (۹۰.۳۴)
۱۳۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۷۱ ۰.۹۲ ۱,۲۴۳.۰۹ ۲,۷۱۷.۴۱