صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۲۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۹) ۰
۱۲۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱.۷۸ ۱.۶۱ ۶۳,۵۷۵.۵۳ ۳۳,۳۸۲.۲۷
۱۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۰.۴۹ ۰.۵۵ ۴۹۸.۱۶ ۶۵۲.۴۶
۱۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ (۰.۲) (۰.۰۷) (۵۱.۹۹) (۲۳.۰۳)
۱۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰
۱۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۶.۶۸ ۰
۱۳۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (۰.۷۴) (۰.۶۲) (۹۳.۲۵) (۸۹.۷۶)
۱۳۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ (۰.۱۱) ۰.۰۹ (۳۳.۴) ۳۸.۶۸
۱۳۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ (۰.۲۳) ۰.۰۶ (۵۶.۰۵) ۲۵.۳۸
۱۳۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ (۰.۴۱) (۰.۱۶) (۷۷.۴۷) (۴۴.۸۵)
۱۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ (۰.۰۸) (۰.۰۹) (۲۶.۵) (۲۸.۶۵)
۱۳۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۳۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۳) ۰
۱۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ (۰.۱۹) (۰.۳) (۴۹.۲۷) (۶۶.۳۷)
۱۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱.۵۴ ۱.۵ ۲۶,۴۶۰.۸۹ ۲۲,۶۶۳.۷۲
۱۳۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ (۰.۵۳) (۰.۳۲) (۸۵.۸) (۶۹.۲۴)