صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ (۰.۱۷) ۰ (۴۵.۷۳) ۰
۴۲ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ (۰.۱۱) (۰.۰۵) (۳۳.۲) (۱۵.۲۸)
۴۳ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ (۰.۴۴) (۰.۳۷) (۸۰.۲) (۷۳.۷۵)
۴۴ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ (۰.۱۲) (۰.۱) (۳۶.۴) (۳۱.۶۶)
۴۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۰.۸۴ ۰.۷۷ ۲,۰۴۵.۱۹ ۱,۵۳۴.۷۴
۴۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۰.۴۷ ۰.۴۴ ۴۵۵.۳۵ ۳۹۸.۰۱
۴۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ (۰.۰۴) ۰ (۱۲.۶۶) ۰
۴۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۰.۹۶ ۰.۶۸ ۳,۱۹۱.۵۷ ۱,۰۷۲.۲۶
۵۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۵۵.۵۴ ۵۰.۵۸
۵۱ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ (۰.۰۹) (۰.۰۴) (۲۸.۵۸) (۱۲.۹۷)
۵۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ۰.۱۴ ۰.۰۵ ۶۷.۴۶ ۱۹.۷۸
۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ (۰.۰۸) (۰.۰۷) (۲۶.۳) (۲۲.۷۶)
۵۴ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۵۵ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۶.۴۸ ۰
۵۶ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (۰.۳۴) (۰.۱۶) (۷۱.۴۴) (۴۴.۹۹)
۵۷ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ (۰.۴) (۰.۴۴) (۷۶.۹۴) (۸۰.۰۱)
۵۸ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ (۰.۳۵) (۰.۳۶) (۷۱.۷۷) (۷۳.۰۱)
۵۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ (۰.۰۷) (۰.۳) (۲۲.۷۹) (۶۶.۹۷)