صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1402.08.10
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1402.08.10
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست