صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
31 دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401/09/19 ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
32 تصمیمات مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1401/06/15 ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
33 تصمیمات مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/15 ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
34 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/15 ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
35 دعوت به مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/15 ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
36 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ 1401.03.16 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
37 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1401.03.16 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
38 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ 1401.03.16 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
39 تصمیمات مجمع -تمدید دوره فعالیت مورخ 1400.10.26 ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
40 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1400.10.26 ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
سایز صفحه