صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
31 دعوت به مجمع امیدتوسعه- سالانه- تغییر هزینه ارکان-خرید بازار پایه-تجزیه واحد 98.09.19 ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
32 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1398/09/19 ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
33 تصمیمات مجمع - افزایش زمان صدور و ابطال و افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق امیدتوسعه مورخ 98.03.11 ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
34 تصمیمات مجمع - افزایش درصد تقسیم سود صندوق امیدتوسعه مورخ 98.03.11 ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
35 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1398/03/11 ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
36 دعوت به مجمع -تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال و افزایش درصد تقسیم سود صندوق امیدتوسعه مورخ 98.03.11 ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
37 تصمیمات مجمع- تمدید دوره فعالیت و تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 97.12.18 ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
38 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1397/12/18 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
39 دعوت به مجمع- تمدید دوره فعالیت و تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 97.12.18 ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
40 مجمع امیدتوسعه- سالانه- تغییر اساسنامه 97.09.14 ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
سایز صفحه