صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
51 تصمیمات مجمع - جابه جایی وجه سرمایه گذاران- نصاب سرمایه گذاری- هزینه کاون ها، حسابرس و متولی مورخ 1400.04.07 ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
52 تصمیمات مجمع - مدت گزارش حسابرس- جابه جایی وجه سرمایه گذاران مورخ 1400.04.07 ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
53 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1400.04.07 ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
54 دعوت به مجمع - مدت گزارش حسابرس- جابه جایی وجه سرمایه گذاران- نصاب سرمایه گذاری- هزینه کاون ها، حسابرس و متولی مورخ 1400.04.07 ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
55 تصمیمات مجمع امیدتوسعه-تصویب صورت های مالی سلانه- تغییر حسابرس 99.09.17 ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
56 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 99.09.17 ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
57 دعوت به مجمع امیدتوسعه-تصویب صورت های مالی سلانه- تغییر حسابرس 99.09.17 ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
58 حذف تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
59 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
60 تصمیمات مجمع -امیدتوسعه-افزایش سقف-تقسیم سود 99.04.04 ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
سایز صفحه