صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
71 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 98.11.27 ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
72 دعوت به مجمع امیدتوسعه- نغییر ارزش مبنا- انتقال واحد ممتاز- انتشار در کدال-افزایش سقف واحدها 98.11.27 ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
73 تصمیمات مجمع امیدتوسعه تغییرات امیدنامه 98.09.19 ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
74 تصمیمات مجمع امیدتوسعه تغییر اساسنامه-تجزیه واحد 98.09.19 ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
75 تصمیمات مجمع امیدتوسعه-سالانه 98.09.19 ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
76 دعوت به مجمع امیدتوسعه- سالانه- تغییر هزینه ارکان-خرید بازار پایه-تجزیه واحد 98.09.19 ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
77 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1398/09/19 ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
78 تصمیمات مجمع - افزایش زمان صدور و ابطال و افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق امیدتوسعه مورخ 98.03.11 ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
79 تصمیمات مجمع - افزایش درصد تقسیم سود صندوق امیدتوسعه مورخ 98.03.11 ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
80 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1398/03/11 ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
سایز صفحه