صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
71 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1398/09/19 ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
72 تصمیمات مجمع - افزایش زمان صدور و ابطال و افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق امیدتوسعه مورخ 98.03.11 ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
73 تصمیمات مجمع - افزایش درصد تقسیم سود صندوق امیدتوسعه مورخ 98.03.11 ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
74 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1398/03/11 ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
75 دعوت به مجمع -تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال و افزایش درصد تقسیم سود صندوق امیدتوسعه مورخ 98.03.11 ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
76 تصمیمات مجمع- تمدید دوره فعالیت و تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 97.12.18 ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
77 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1397/12/18 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
78 دعوت به مجمع- تمدید دوره فعالیت و تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 97.12.18 ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
79 مجمع امیدتوسعه- سالانه- تغییر اساسنامه 97.09.14 ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
80 مجمع امیدتوسعه- پلکانی شدن هزینه نرم افزار- نصاب جدید-کارمزد مدیر 97.09.14 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
سایز صفحه