صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع امید توسعه - افزایش سقف
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع امید توسعه - افزایش سقف
متن خبر

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان 11132

1-    تشکیل جلسه:

 مجمع صندوق سرمایه­گذاری مشترک امید توسعه ثبت شده به شماره 11132 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد دارندگان واحد های سرمایه­گذاری ممتاز رأس ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 09/05/1392 در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک1 تشکیل گردید.

 

2-     انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به استناد ماده 28 اساسنامه صندوق تشکیل و  بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

1-    آقای هادی مهری                               رئیس مجمع

2-    آقای محمود صدر                               ناظر(نمایندۀ محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر - متولی)

3-    آقای یوسف یوسفیان                           ناظر (نمایندۀ محترم شرکت کارگزاری مفید ضامن‌نقدشوندگی)

4-    آقای حسن فلاح‌زاده                           دبیر مجمع

 

3-    دستور جلسه:

               دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

3-1-  تصمیم گیری در مورد تغییر حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه­گذاری صندوق در امیدنامه به ترتیب به 20.000 واحد و 200.000 واحد؛

3-2- تصمیم­گیری در مورد افزایش تعداد واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز صندوق با حفظ ترکیب فعلی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به 4.000 واحد؛

3-3-  سایر موارد.


 

4-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

4-1- حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه­گذاری صندوق در بند 10 امیدنامه به ترتیب به 20.000 واحد و 200.000 واحد تغییر داده شد؛

4-2- تعداد واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز صندوق متناسب با ترکیب فعلی دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به 4.000 واحد افزایش یافت و  بند الف مادۀ 7 در اساسنامه و بند 5-4 و 10 در امیدنامه اصلاح شد.

4-3- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه به شرح جدول زیر است :

ردیف

نام دارنده واحد

سرمایه­گذاری ممتاز

شماره ثبت

شناسه ملی

نام نماینده

تعداد واحد سرمایه­گذاری ممتاز

درصد از کل واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز

محل امضاء

1

شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)

109737

10101534680

هادی مهری

3800

95 درصد

 

2

محمد‌علی آذرخش

0010072195

0010072195

-

200

5 درصد

 

3

جمع

-

-

-

4,000

100%

-

 

 مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه‌حسن ، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صورتجلسۀ صندوق، نزد مرجع ثبت شرکت­ها به ثبت برسد. 

 

پیوست
مشاهده پیوست