صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
News
دسته بندی مجامع, پرسشهای رایج
عنوان خبر صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه-سالانه
منبع -
مقدمه صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
متن خبر

صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان 11132

 

1- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه ثبت شده بشماره 11132 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه مورخ 29/08/1392رأس ساعت 14 در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان کریمخان زند، ابتداي خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه نگين، كوچه زيبا، پلاك يك با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

 

2- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده 28 اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری بعمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند.

-       آقای هادی مهری رییس مجمع

-       آقای محمود صدر ناظر مجمع     (نماینده متولی)

-       آقای حسن آذرخش ناظر مجمع  (نماینده مدیر)

-       آقای یوسف یوسفیان دبیر مجمع

 

3- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

3-1- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق

3-2- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق

3-3- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

3-4- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی

3-5- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق

3-6- سایر موارد

 

4- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

4-1- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

4-2- گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

4-3- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به 31/06/1392 مورد تصویب  قرار گرفت.

4-4- موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به 29/12/1392 با حق الزحمه 50 میلیون ریال انتخاب گردید.

4-5- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید.

4-6- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه بشرح جدول زیر است:

 

نام­دارنده­ واحدهای سرمایه گذاری

شماره ثبت/

شماره شناسنانمه

شناسه ملی/کد ملی

نام نماینده

تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز

درصد از کل واحدهای ممتاز

محل امضاء

شرکت‌کارگزاری مفید(سهامی خاص)

109737

10101534680

هادی مهری

3800

95

 

محمدعلی آذرخش

0010072195

0010072195

 

2000

5

 

 

پیوست
مشاهده پیوست