صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع مورخ 1394/06/17جهت افزایش سقف هزینه ها در امیدنامه
منبع -
مقدمه افزایش هزینه حسابرس
متن خبر
پیوست