صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر حذف رکن ضامن نقدشوندگی و اضافه شدن رکن مدیر ثبت- مجمع 95.07.28
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست