صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مورخ 96.09.12
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه با موضوع تصویب صورت های مالی و تغییر متولی و تغییر سهامدارا ممتاز در روز یکشنبه مورخ 96/09/12 ساعت 15 در محل آدرس بلوار آفریقا، بالا‌تر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 51 طبقه 8 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست