صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع امیدتوسعه- نغییر سقف تقسیم سود- افزایش سقف واحدها 99.04.04
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه طبق ماده 28 اساسنامه، در روز چهارشنبه مورخ 1399/04/04 ساعت 15در آدرس خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره 51 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست