صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع -تمدید دوره فعالیت مورخ 1400.10.26
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه طبق ماده 28 اساسنامه، در روز یکشنبه مورخ 1400.10.26 ساعت 15 در آدرس خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره 51 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست