صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401/09/19
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401/09/19
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست