صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
4201 1391/12/11 1,004,932 1,004,932 1,004,932 0 0 49,999 0 0 49,999 50,245,594,002
4202 1391/12/10 1,004,765 1,004,765 1,004,765 0 0 49,999 0 0 49,999 50,237,230,964
4203 1391/12/09 1,004,598 1,004,598 1,004,598 0 0 49,999 0 0 49,999 50,228,871,557
4204 1391/12/08 1,004,430 1,004,430 1,004,430 0 0 49,999 0 0 49,999 50,220,515,734
4205 1391/12/07 1,004,263 1,004,263 1,004,263 0 0 49,999 0 0 49,999 50,212,163,488
4206 1391/12/06 1,004,096 1,004,096 1,004,096 0 49,999 49,999 0 0 49,999 50,203,814,821