صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
41 دعوت به مجمع -تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال و افزایش درصد تقسیم سود صندوق امیدتوسعه مورخ 98.03.11 ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
42 تصمیمات مجمع- تمدید دوره فعالیت و تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 97.12.18 ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
43 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1397/12/18 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
44 دعوت به مجمع- تمدید دوره فعالیت و تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 97.12.18 ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
45 مجمع امیدتوسعه- سالانه- تغییر اساسنامه 97.09.14 ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
46 مجمع امیدتوسعه- پلکانی شدن هزینه نرم افزار- نصاب جدید-کارمزد مدیر 97.09.14 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
47 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1397/09/14 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
48 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 97.09.14 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
49 مجمع امیدتوسعه- سالانه- تغییر متولی- تغییر سهامدار ممتاز 96.09.12 ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
50 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1396/09/12 ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
سایز صفحه