صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۶۸۶,۹۶۳,۴۳۹ ۲۰۰ ۱۳۷,۳۹۲,۶۸۷,۸۰۰ (۱۵.۷۳)
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۶۹۷,۰۴۳,۰۹۳ ۲۰۰ ۱۳۹,۴۰۸,۶۱۸,۶۰۰ (۳۳.۶)
۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۶۸,۲۰۹,۰۱۳ ۲۰۰ ۱۳,۶۴۱,۸۰۲,۶۰۰ ۷۰.۸۵
۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۶۷,۸۷۶,۴۱۳ ۲۰۰ ۱۳,۵۷۵,۲۸۲,۶۰۰ (۵۳.۱۲)
۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۶۸,۶۹۵,۰۷۸ ۲۰۰ ۱۳,۷۳۹,۰۱۵,۶۰۰ (۳۳.۸۷)
۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۶۹,۰۱۰,۲۹۸ ۲۰۰ ۱۳,۸۰۲,۰۵۹,۶۰۰ (۶۸.۷۶)
۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۷۰,۲۰۳,۴۵۶ ۲۰۰ ۱۴,۰۴۰,۶۹۱,۲۰۰ ۸۴۹.۴۶
۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۶۹,۲۰۹,۸۲۵ ۱۰۰ ۶,۹۲۰,۹۸۲,۵۰۰ ۵۰۱.۲۴
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۶۹,۹۴۱,۹۳۳ ۱۰۰ ۶,۹۹۴,۱۹۳,۳۰۰ ۳۶۹.۹۲
۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۷۱,۶۷۶,۶۹۳ ۱۰۰ ۷,۱۶۷,۶۶۹,۳۰۰ (۱۰.۷۳)