صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۵۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۹۲,۰۳۵ ۳,۰۰۰ ۲۷۶,۱۰۵,۰۰۰ ۲۵۲.۹۶
۵۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۸۸,۸۰۴ ۳,۰۰۰ ۲۶۶,۴۱۲,۰۰۰ ۴۲.۳
۵۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۸۸,۸۲۷ ۳,۰۰۰ ۲۶۶,۴۸۱,۰۰۰ ۹۴.۳۴
۵۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۸۷,۰۳۴ ۳,۰۰۰ ۲۶۱,۱۰۲,۰۰۰ ۶۱.۴۵
۵۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۸۳,۷۱۱ ۱,۰۰۰ ۸۳,۷۱۱,۰۰۰ ۴۲۴.۷۲
۵۶ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۵۷,۷۵۱ ۱,۰۰۰ ۵۷,۷۵۱,۰۰۰ ۵۲۲.۰۸
۵۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۵۷,۴۸۱ ۱,۰۰۰ ۵۷,۴۸۱,۰۰۰ ۷۲.۹۴
۵۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۵۸,۱۰۲ ۱,۰۰۰ ۵۸,۱۰۲,۰۰۰ ۶.۲۷
۵۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۵۸,۳۶۵ ۱,۰۰۰ ۵۸,۳۶۵,۰۰۰ (۳۳.۹۶)
۶۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۵۸,۸۵۷ ۱,۰۰۰ ۵۸,۸۵۷,۰۰۰ (۶۲.۲۵)