صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۴۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۱۱,۷۰۹,۴۷۷ ۳۰ ۳,۳۵۱,۲۸۴,۳۱۰ ۱۰,۱۶۸.۱
۴۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۸۰,۲۲۴,۲۲۴ ۳۰ ۲,۴۰۶,۷۲۶,۷۲۰ ۱۲۰.۸۹
۴۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۷۲,۰۷۶,۱۶۷ ۳۰ ۲,۱۶۲,۲۸۵,۰۱۰ ۲۴,۸۰۶.۸
۴۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۴۲,۳۴۸,۴۸۱ ۳۰ ۱,۲۷۰,۴۵۴,۴۳۰ (۱۰۰)
۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۳۰۳,۶۸۸ ۳,۰۰۰ ۹۱۱,۰۶۴,۰۰۰ ۱,۸۶۹.۲۴
۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۸۵,۲۸۷ ۳,۰۰۰ ۵۵۵,۸۶۱,۰۰۰ ۷۶۴.۴۲
۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۷,۵۳۱ ۳,۰۰۰ ۴۱۲,۵۹۳,۰۰۰ ۲۵۸.۶۷
۴۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۹۹,۰۶۳ ۳,۰۰۰ ۲۹۷,۱۸۹,۰۰۰ ۷۸.۶۳
۴۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۹۸,۴۵۱ ۳,۰۰۰ ۲۹۵,۳۵۳,۰۰۰ (۲۷.۹۵)
۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۰۳,۴۴۲ ۳,۰۰۰ ۳۱۰,۳۲۶,۰۰۰ ۱۷۵.۲۳