صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۷۳,۰۲۱,۶۴۱ ۱۰۰ ۷,۳۰۲,۱۶۴,۱۰۰ ۲۷۱.۸۶
۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۷۴,۶۱۴,۲۷۷ ۱۰۰ ۷,۴۶۱,۴۲۷,۷۰۰ ۸۷.۷۵
۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۷۴,۹۵۸,۱۳۱ ۱۰۰ ۷,۴۹۵,۸۱۳,۱۰۰ ۵۲.۹۹
۱۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۷۷,۷۹۴,۹۰۴ ۱۰۰ ۷,۷۷۹,۴۹۰,۴۰۰ (۴۶.۶۶)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۷۸,۱۶۸,۶۰۸ ۱۰۰ ۷,۸۱۶,۸۶۰,۸۰۰ (۴.۵۷)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۷۸,۷۷۲,۷۲۴ ۱۰۰ ۷,۸۷۷,۲۷۲,۴۰۰ (۳۲.۵۶)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۷۹,۴۸۵,۴۸۶ ۱۰۰ ۷,۹۴۸,۵۴۸,۶۰۰ (۲۶.۲۴)
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۸۰,۹۳۴,۵۷۶ ۱۰۰ ۸,۰۹۳,۴۵۷,۶۰۰ ۵۳.۴۱
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۸۱,۲۶۳,۰۳۵ ۱۰۰ ۸,۱۲۶,۳۰۳,۵۰۰ ۶۶.۷۳
۲۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۸۱,۵۹۱,۰۴۱ ۱۰۰ ۸,۱۵۹,۱۰۴,۱۰۰ ۲۶۸.۱۴