صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۸۷,۲۲۰,۳۱۵ ۵۰ ۴,۳۶۱,۰۱۵,۷۵۰ (۵۰.۴۴)
۳۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۹۱,۴۵۳,۹۹۶ ۵۰ ۴,۵۷۲,۶۹۹,۸۰۰ ۱۲۵.۱
۳۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۸۹,۸۸۸,۰۱۴ ۵۰ ۴,۴۹۴,۴۰۰,۷۰۰ ۱۶.۴
۳۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۹۴,۲۴۴,۰۹۱ ۵۰ ۴,۷۱۲,۲۰۴,۵۵۰ (۶۹.۶۱)
۳۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۹۵,۳۱۰,۱۰۱ ۵۰ ۴,۷۶۵,۵۰۵,۰۵۰ (۴۰.۹۶)
۳۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۹۱,۲۶۸,۷۲۲ ۵۰ ۴,۵۶۳,۴۳۶,۱۰۰ ۳۲۸.۴۲
۳۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۸۸,۵۶۹,۳۱۷ ۵۰ ۴,۴۲۸,۴۶۵,۸۵۰ (۷۲.۹۹)
۳۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۰۸,۰۷۰,۲۹۶ ۵۰ ۵,۴۰۳,۵۱۴,۸۰۰ (۵۵.۱۴)
۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۱۹,۵۲۹,۶۵۹ ۵۰ ۵,۹۷۶,۴۸۲,۹۵۰ (۸۵.۳)
۴۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۴۶,۳۲۸,۲۰۰ ۵۰ ۷,۳۱۶,۴۱۰,۰۰۰ ۲۲۵.۱۷