صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱۰۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۷۷,۷۲۳ ۱,۰۰۰ ۷۷,۷۲۳,۰۰۰ ۱۰۱.۹
۱۰۲ ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ ۷۸,۰۵۰ ۱,۰۰۰ ۷۸,۰۵۰,۰۰۰ (۱۵.۶۱)
۱۰۳ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ ۷۹,۰۱۱ ۱,۰۰۰ ۷۹,۰۱۱,۰۰۰ (۴۹.۹۶)
۱۰۴ ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ ۷۳,۲۳۱ ۱,۰۰۰ ۷۳,۲۳۱,۰۰۰ ۳۰۱.۱۴
۱۰۵ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ ۷۲,۵۴۳ ۱,۰۰۰ ۷۲,۵۴۳,۰۰۰ ۳.۱۱
۱۰۶ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۷۳,۴۰۶ ۱,۰۰۰ ۷۳,۴۰۶,۰۰۰ (۲۹.۳)
۱۰۷ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ۷۷,۳۱۸ ۱,۰۰۰ ۷۷,۳۱۸,۰۰۰ (۳۳.۱۸)
۱۰۸ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ ۸۱,۵۸۳ ۱,۰۰۰ ۸۱,۵۸۳,۰۰۰ (۵۲.۲۸)
۱۰۹ ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ ۸۰,۰۰۵ ۱,۰۰۰ ۸۰,۰۰۵,۰۰۰ ۱۲۵.۷۶
۱۱۰ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ۸۱,۴۹۳ ۱,۰۰۰ ۸۱,۴۹۳,۰۰۰ ۲۱.۷۳