صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱۱۱ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ ۸۴,۲۵۷ ۱,۰۰۰ ۸۴,۲۵۷,۰۰۰ (۳۵.۵۶)
۱۱۲ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ ۹۸,۴۰۲ ۱,۰۰۰ ۹۸,۴۰۲,۰۰۰ ۵۸.۵۸
۱۱۳ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ ۹۸,۰۴۹ ۱,۰۰۰ ۹۸,۰۴۹,۰۰۰ (۲۵.۶۷)
۱۱۴ ۱۳۹۳/۰۳/۱۵ ۱۰۴,۸۱۳ ۱,۰۰۰ ۱۰۴,۸۱۳,۰۰۰ (۲۷.۲۱)
۱۱۵ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ ۱۰۸,۰۵۵ ۱,۰۰۰ ۱۰۸,۰۵۵,۰۰۰ (۲۱.۷۷)
۱۱۶ ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ ۱۲۱,۱۳۲ ۱,۰۰۰ ۱۲۱,۱۳۲,۰۰۰ ۶۷.۸۱
۱۱۷ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ ۱۱۶,۹۴۰ ۱,۲۳۹ ۱۴۴,۹۳۵,۴۳۶ (۳۸.۹)
۱۱۸ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ ۱۲۷,۴۵۲ ۱,۳۴۱ ۱۷۰,۹۵۱,۳۶۸ (۴۸.۴۴)
۱۱۹ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۱۴۳,۰۷۳ ۱,۲۷۸ ۱۸۲,۸۱۸,۶۷۹ ۱۰۵.۲۹
۱۲۰ ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ ۱۱۵,۷۲۴ ۲,۵۸۹ ۲۹۹,۵۹۷,۸۶۴ ۴۸۰.۹۲